Bij RINO Zuid bieden we u een modulair opgebouwde psychotherapie opleiding. Uiteraard betaal je daarbij alleen voor de modules die je daadwerkelijk volgt. Voor de deelnemers die na 1 januari 2024 met de opleiding starten, gelden de volgende prijzen:

  • Jaarbedrag: € 5.362,-*
  • Prijs per module-uur: € 20,-*

Het opleidingstarief voor de 4-jarige opleiding is € 32.848,-. Vrijstellingen worden vanzelfsprekend in mindering gebracht op dit bedrag. Voor de 3-jarige opleiding is dat € 22.085,-. Toegang tot de digitale leeromgeving valt binnen de genoemde kosten. De verplichte literatuur in de vorm van handboeken moet door de praktijkopleidingsinstelling aangeschaft worden. Koffie, thee en lunch zijn gratis. De kosten van de praktijkbegeleiding, werkbegeleidingen supervisie worden door de praktijkinstelling bekostigd. Als psychotherapeut in opleiding heb je hier een betaalde opleidingsplaats.

Aanmelding
Binnen de regio Zuid Nederland is een aantal praktijkinstellingen erkend als opleidingsplaats tot psychotherapeut. De praktijkinstelling draagt kandidaten voor aan RINO Zuid. Je hebt dus een opleidingsplaats bij een (erkende) praktijkinstelling nodig om de opleiding psychotherapie bij RINO Zuid te kunnen volgen.

Opleidingsregister
Vanaf 1 juli 2014 zijn alle deelnemers aan een BIG-opleiding verplicht zich in te schrijven in het Opleidingsregister BIG-opleidingen.

* RINO Zuid behoudt zich het recht voor haar tarieven jaarlijks te indexeren.