Aanvragen registratie psychotherapeut
Psychiaters kunnen in aanmerking komen voor een psychotherapieregistratie op voorwaarde dat de aanvrager voldoet aan de actuele eisen voor de registratie als psychotherapeut. Dit betekent dat de registratie als psychiater niet langer dan 10 jaar geleden is gehaald en dat de aanvrager aan alle actuele PT-eisen voldoet zowel qua omvang en inhoud van het cursorisch als het praktijkonderwijs.

Om de registratie aan te vragen dient u de volgende informatie aan te leveren:

  • Een actueel CV;
  • Het compleet ingevulde aanvraagformulier, inclusief de gevraagde verklaringen van gevolgde onderdelen;
  • Een motivatie waarom men op dit moment de registratie tot psychotherapeut aanvraagt.

Klik hier voor aanvullende informatie over het insturen van je aanvraag
De kosten van een deze beoordeling tot vrijstelling bedragen € 250,-. De factuur wordt verstuurd na indiening van het te beoordelen dossier. Bij meerwerk kunnen middels een naheffing hogere kosten in rekening worden gebracht.

Alle verzoeken lopen via RINO Zuid in samenwerking met RINO Amsterdam. Download hier het aanvraagformulier, vul het in en mail het vervolgens naar pt@rinozuid.nl. Om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen moet het formulier voorzien zijn van álle gevraagde bijlagen.