Positieve Gezondheid en de gelaagdheid in zingeving

Home > Aanbod > Positieve Gezondheid en …

Over deze module

De beweging van Positieve Gezondheid benadrukt het belang van zingeving. Maar wat wordt er vanuit het perspectief van Positieve Gezondheid verstaan onder zingeving? In deze module leer je wat de meerdere lagen van zingeving inhoud. Je leert - voorbij het eigen betekeniskader - adequater af te stemmen op de zingevingsbehoefte van je cliënt.

In ...

De beweging van Positieve Gezondheid benadrukt het belang van zingeving. Maar wat wordt er vanuit het perspectief van Positieve Gezondheid verstaan onder zingeving? In deze module leer je wat de meerdere lagen van zingeving inhoud. Je leert - voorbij het eigen betekeniskader - adequater af te stemmen op de zingevingsbehoefte van je cliënt.

In deze module wordt de eenzijdigheid van de huidige interpretatie van zingeving binnen Positieve Gezondheid belicht en wordt er op basis van recent wetenschappelijk onderzoek ingegaan op de meerdere lagen van zingeving. Hierbij wordt zowel persoonlijke zingeving als existentiële zingeving recht gedaan. Naast het theoretisch kaderen van het thema wordt je uitgedaagd praktijkvoorbeelden in te brengen en het eigen betekeniskader te onderzoeken, om zo de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk te maken.

ER IS NOG RUIMTE

Inhoud van de module

 • De positie van zingeving binnen Positieve Gezondheid;
 • Het spanningsveld tussen zingevingsbehoeften van zorgvragers en hoe dit door zorgverleners en organisaties beantwoord wordt;
 • Veranderingen in de betekenis van zingeving als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Het multidimensionaal definiëren van zingeving: Persoonlijke en existentiële zingeving vertalen in je begeleiding;
 • Werken vanuit een holistische kijk op zingeving: kennis maken met het begrip resonantie en resonante relaties;
 • Bewustwording van de invloed van het eigen betekeniskader op de geboden zingevingszorg.

Accreditatie

 • LV POH-GGZ (In behandeling)
 • NVO / NIP K&J | Herregistratie (In behandeling)
 • NIP-ELP (In behandeling)
 • V&V (In behandeling)
 • Leerlijn

  Begeleiding, Professionaliteit, Wetenschap

  Leerroute

  (NS) Nascholing

  Omvang

  6 uur

  Zelfstudie

  3 uur

  Kosten

  € 295,00

  Niveau & Instroomeisen

  Je bent hbo-professional (POH-ggz, Verpleegkundige, GGZ-agoog, SKJ-jeugdzorgwerker), NIP-psycholoog, Orthopedagoog of Geestelijk Verzorger.

  Doelgroep

 • Adolescenten
 • Ouderen
 • Volwassenen
 • Rooster

  Locatie: Eindhoven

  27 september 2024

  Ochtend (09:30 - 12:30)

  27 september 2024

  Middag (13:30 - 16:30)

  Over deze module

  De beweging van Positieve Gezondheid benadrukt het belang van zingeving. Maar wat wordt er vanuit het perspectief van Positieve Gezondheid verstaan onder zingeving? In deze module leer je wat de meerdere lagen van zingeving inhoud. Je leert - voorbij het eigen betekeniskader - adequater af te stemmen op de zingevingsbehoefte van je cliënt.

  In ...

  De beweging van Positieve Gezondheid benadrukt het belang van zingeving. Maar wat wordt er vanuit het perspectief van Positieve Gezondheid verstaan onder zingeving? In deze module leer je wat de meerdere lagen van zingeving inhoud. Je leert - voorbij het eigen betekeniskader - adequater af te stemmen op de zingevingsbehoefte van je cliënt.

  In deze module wordt de eenzijdigheid van de huidige interpretatie van zingeving binnen Positieve Gezondheid belicht en wordt er op basis van recent wetenschappelijk onderzoek ingegaan op de meerdere lagen van zingeving. Hierbij wordt zowel persoonlijke zingeving als existentiële zingeving recht gedaan. Naast het theoretisch kaderen van het thema wordt je uitgedaagd praktijkvoorbeelden in te brengen en het eigen betekeniskader te onderzoeken, om zo de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk te maken.

  Rooster

  Locatie: Eindhoven

  27 september 2024

  Ochtend (09:30 - 12:30)

  27 september 2024

  Middag (13:30 - 16:30)

  Inhoud van de module

  • De positie van zingeving binnen Positieve Gezondheid;
  • Het spanningsveld tussen zingevingsbehoeften van zorgvragers en hoe dit door zorgverleners en organisaties beantwoord wordt;
  • Veranderingen in de betekenis van zingeving als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen;
  • Het multidimensionaal definiëren van zingeving: Persoonlijke en existentiële zingeving vertalen in je begeleiding;
  • Werken vanuit een holistische kijk op zingeving: kennis maken met het begrip resonantie en resonante relaties;
  • Bewustwording van de invloed van het eigen betekeniskader op de geboden zingevingszorg.

  ER IS NOG RUIMTE

  Accreditatie

 • LV POH-GGZ (In behandeling)
 • NVO / NIP K&J | Herregistratie (In behandeling)
 • NIP-ELP (In behandeling)
 • V&V (In behandeling)
 • Leerlijn

  Begeleiding, Professionaliteit, Wetenschap

  Leerroute

  (NS) Nascholing

  Omvang

  6 uur

  Zelfstudie

  3 uur

  Kosten

  € 295,00

  Niveau & Instroomeisen

  Je bent hbo-professional (POH-ggz, Verpleegkundige, GGZ-agoog, SKJ-jeugdzorgwerker), NIP-psycholoog, Orthopedagoog of Geestelijk Verzorger.

  Doelgroep

 • Adolescenten
 • Ouderen
 • Volwassenen