Positieve Gezondheid en de gelaagdheid in zingeving

Home > Aanbod > Positieve Gezondheid en …

Over deze module

De beweging van Positieve Gezondheid benadrukt het belang van zingeving. Maar wat wordt er vanuit het perspectief van Positieve Gezondheid verstaan onder zingeving? In deze module leer je wat de meerdere lagen van zingeving inhoud. Je leert - voorbij het eigen betekeniskader - adequater af te stemmen op de zingevingsbehoefte van je cliënt.

In ...

De beweging van Positieve Gezondheid benadrukt het belang van zingeving. Maar wat wordt er vanuit het perspectief van Positieve Gezondheid verstaan onder zingeving? In deze module leer je wat de meerdere lagen van zingeving inhoud. Je leert - voorbij het eigen betekeniskader - adequater af te stemmen op de zingevingsbehoefte van je cliënt.

In deze module wordt de eenzijdigheid van de huidige interpretatie van zingeving binnen Positieve Gezondheid belicht en wordt er op basis van recent wetenschappelijk onderzoek ingegaan op de meerdere lagen van zingeving. Hierbij wordt zowel persoonlijke zingeving als existentiële zingeving recht gedaan. Naast het theoretisch kaderen van het thema wordt je uitgedaagd praktijkvoorbeelden in te brengen en het eigen betekeniskader te onderzoeken, om zo de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk te maken.

ER IS NOG RUIMTE

Inhoud van de module

 • De positie van zingeving binnen Positieve Gezondheid;
 • Het spanningsveld tussen zingevingsbehoeften van zorgvragers en hoe dit door zorgverleners en organisaties beantwoord wordt;
 • Veranderingen in de betekenis van zingeving als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Het multidimensionaal definiëren van zingeving: Persoonlijke en existentiële zingeving vertalen in je begeleiding;
 • Werken vanuit een holistische kijk op zingeving: kennis maken met het begrip resonantie en resonante relaties;
 • Bewustwording van de invloed van het eigen betekeniskader op de geboden zingevingszorg.

Docent(en)

Foto docent website (21)

mevr. Lieke van Dun

‘Na vijftien jaar werken als psycholoog heb ik mijzelf geschoold tot geestelijk verzorger. Als kind voelde ik vervreemding, zinloosheid en ontheemding. Daardoor stelde ik het vinden van zin al op jonge leeftijd centraal in mijn leven. Het ging voor mij over zingeven aan mijn leven en het begrijpen van de samenhang tussen mijn wereldse bestaan en mijn natuurlijke vertrouwdheid met een innerlijk bestaan. De diepgang en de vervulling dat mij dit heeft gebracht, wens ik elk mens toe.’

Opmerkingen

Het verschil tussen psychologische behandeling en zingeving - een interview met docente Lieke van Dun
‘Vaak denken zorgverleners dat het integreren van (existentiële) zingeving in hun gesprekken veel tijd kost, maar dat klopt niet. Het heeft vooral te maken met je anders leren verbinden met de ander. Door het ontwikkelen van een bepaalde luisterhouding en het durven bevragen van dieperliggende thema’s, waardoor iemand zich werkelijk gezien en gehoord voelt.’ Lees meer.

Accreditatie

 • LV POH-GGZ (6pt)
 • NVO / NIP K&J | Herregistratie (In behandeling)
 • NIP-ELP (In behandeling)
 • V&V (In behandeling)
 • Leerlijn

  Professionaliteit, Begeleiding, Wetenschap

  Leerroute

  (NS) Nascholing

  Omvang

  6 uur

  Zelfstudie

  3 uur

  Kosten

  € 325,00

  Niveau & Instroomeisen

  Je bent hbo-professional (POH-ggz, Verpleegkundige, GGZ-agoog, SKJ-jeugdzorgwerker), NIP-psycholoog, Orthopedagoog of Geestelijk Verzorger.

  Doelgroep

 • Adolescenten
 • Ouderen
 • Volwassenen
 • Rooster

  Locatie: Eindhoven

  27 september 2024

  Ochtend (09:30 - 12:30)

  27 september 2024

  Middag (13:30 - 16:30)

  Over deze module

  De beweging van Positieve Gezondheid benadrukt het belang van zingeving. Maar wat wordt er vanuit het perspectief van Positieve Gezondheid verstaan onder zingeving? In deze module leer je wat de meerdere lagen van zingeving inhoud. Je leert - voorbij het eigen betekeniskader - adequater af te stemmen op de zingevingsbehoefte van je cliënt.

  In ...

  De beweging van Positieve Gezondheid benadrukt het belang van zingeving. Maar wat wordt er vanuit het perspectief van Positieve Gezondheid verstaan onder zingeving? In deze module leer je wat de meerdere lagen van zingeving inhoud. Je leert - voorbij het eigen betekeniskader - adequater af te stemmen op de zingevingsbehoefte van je cliënt.

  In deze module wordt de eenzijdigheid van de huidige interpretatie van zingeving binnen Positieve Gezondheid belicht en wordt er op basis van recent wetenschappelijk onderzoek ingegaan op de meerdere lagen van zingeving. Hierbij wordt zowel persoonlijke zingeving als existentiële zingeving recht gedaan. Naast het theoretisch kaderen van het thema wordt je uitgedaagd praktijkvoorbeelden in te brengen en het eigen betekeniskader te onderzoeken, om zo de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk te maken.

  Rooster

  Locatie: Eindhoven

  27 september 2024

  Ochtend (09:30 - 12:30)

  27 september 2024

  Middag (13:30 - 16:30)

  Inhoud van de module

  • De positie van zingeving binnen Positieve Gezondheid;
  • Het spanningsveld tussen zingevingsbehoeften van zorgvragers en hoe dit door zorgverleners en organisaties beantwoord wordt;
  • Veranderingen in de betekenis van zingeving als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen;
  • Het multidimensionaal definiëren van zingeving: Persoonlijke en existentiële zingeving vertalen in je begeleiding;
  • Werken vanuit een holistische kijk op zingeving: kennis maken met het begrip resonantie en resonante relaties;
  • Bewustwording van de invloed van het eigen betekeniskader op de geboden zingevingszorg.

  Docent(en)

  Foto docent website (21)

  mevr. Lieke van Dun

  ‘Na vijftien jaar werken als psycholoog heb ik mijzelf geschoold tot geestelijk verzorger. Als kind voelde ik vervreemding, zinloosheid en ontheemding. Daardoor stelde ik het vinden van zin al op jonge leeftijd centraal in mijn leven. Het ging voor mij over zingeven aan mijn leven en het begrijpen van de samenhang tussen mijn wereldse bestaan en mijn natuurlijke vertrouwdheid met een innerlijk bestaan. De diepgang en de vervulling dat mij dit heeft gebracht, wens ik elk mens toe.’

  Opmerkingen

  Het verschil tussen psychologische behandeling en zingeving - een interview met docente Lieke van Dun
  ‘Vaak denken zorgverleners dat het integreren van (existentiële) zingeving in hun gesprekken veel tijd kost, maar dat klopt niet. Het heeft vooral te maken met je anders leren verbinden met de ander. Door het ontwikkelen van een bepaalde luisterhouding en het durven bevragen van dieperliggende thema’s, waardoor iemand zich werkelijk gezien en gehoord voelt.’ Lees meer.

  ER IS NOG RUIMTE

  Accreditatie

 • LV POH-GGZ (6pt)
 • NVO / NIP K&J | Herregistratie (In behandeling)
 • NIP-ELP (In behandeling)
 • V&V (In behandeling)
 • Leerlijn

  Professionaliteit, Begeleiding, Wetenschap

  Leerroute

  (NS) Nascholing

  Omvang

  6 uur

  Zelfstudie

  3 uur

  Kosten

  € 325,00

  Niveau & Instroomeisen

  Je bent hbo-professional (POH-ggz, Verpleegkundige, GGZ-agoog, SKJ-jeugdzorgwerker), NIP-psycholoog, Orthopedagoog of Geestelijk Verzorger.

  Doelgroep

 • Adolescenten
 • Ouderen
 • Volwassenen