Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van www.rinozuid.nl, een website van RINO Zuid.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van rinozuid.nl, is het mogelijk dat de (al dan niet door derden aangeboden) informatie die op rinozuid.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen niet altijd voorkomen worden.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op rinozuid.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd. De informatie op rinozuid.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.