ABC Trainersdag

Home > ABC Trainersdag

Vanaf 1 januari dit jaar werkt Stichting ABC samen met RINO Zuid. Stichting ABC’99 wil de continuïteit van de ABC-methodiek garanderen en deze zo breed mogelijk beschikbaar stellen in Nederland en Vlaanderen. Met ruim 40 jaar expertise in het opleiden van professionals in de zorg, hulpverlening en sociaal domein is RINO Zuid een logische partner om het opleidingsprogramma beschikbaar te stellen en de training didactisch door te ontwikkelen.

Daarom nodigen we je graag uit voor de trainersdag bij RINO Zuid in Eindhoven op vrijdag 6 oktober. We starten de dag plenair, voor de workshops zal de groep in drieën gesplitst worden.

Beige Orange and Green Retro Music Festival Program.jpg

Lezing Saskia Bollen, Verpleegkundig Specialist ggz, Manager Voordeur & Intake Ouderen
Vanuit het topklinisch centrum voor ouderen met persoonlijkheidsstoornissen van Mondriaan Ouderen is er een nieuw behandelprotocol opgesteld voor gepersonaliseerde bejegening van gedragsproblematiek bij comorbide maladaptieve persoonlijkheidstrekken: CoMBI, (COgnitief Model for Behavioural Interventions). CoMBI is een vorm van mediatieve behandeling dat ingezet kan worden wanneer mensen gedragsproblemen vertonen en/of niet kunnen of willen meewerken in de behandeling. Vanuit het CoMBI wordt het probleemgedrag behandeld vanuit het cognitief model van Beck waarin de kernbehoefte op basis van de maladaptieve persoonlijkheidskenmerken van die persoon centraal staat. Specifieke verpleegkundige interventies zijn hierop gericht en dit maakt dat het goed ingezet kan worden als mediatieve behandeling binnen een verpleegkundig team op de afdeling.

Workshop USB-methode
Een geagiteerde bewoner fysiek benaderen is niet alleen lastig, maar ook vaak ongewenst vanwege verdere escalatie van de agressie. Zo’n situatie kan veel onzekerheid en soms zelfs boosheid of angst oproepen bij de medewerkers én bewoner. In de ABC-training komt het gedrag aan bod en bieden we een algemene benaderingswijze gericht op “veilig en bewust begeleiden”. Dus, hoe benader je een bewoner en krijg je een geagiteerde bewoner toch mee zonder dat je deze gaat vastpakken. Daarvoor kan de USB-benadering behulpzaam zijn. In deze workshop ga je het effect van deze benadering zien/ervaren en leer je de USB zelf toe te passen

Workshop Lastige trainingssituaties: aan de slag met eigen praktijk en dilemma’s
Als ABC-trainer kom je af en toe tijdens je training situaties tegen waarvan je denkt “o jee, en nu dan..?” of “tsja wat moet ik hiermee?” Het kan zijn dat deelnemers bepaald gedrag laten zien (weerstanden) of er komen dilemma’s uit de dagelijkse praktijk naar voren. Ook kan het zijn dat je opdrachtgever (vaak je eigen organisatie) bepaalde dingen van je verwacht die je lastig vindt. In deze workshop gaan we hiermee samen aan de slag. Je kunt eigen voorbeelden inbrengen die we bespreken en kijken hoe we je hiermee verder kunnen helpen.

Workshop Introductie Leerrijk (online leeromgeving van RINO Zuid)
In deze workshop nemen we je mee in de begeleiding van jouw deelnemers in de online leeromgeving van RINO Zuid. We laten je o.a. zien hoe deelnemers leeractiviteiten voor kunnen bereiden, opdrachten inleveren en hoe je hier als trainer feedback op geeft.

Locatie
RINO Zuid
Vitruviusweg 2
5624 AD Eindhoven

Vragen?
Heb je vragen over deze samenwerking of andere vragen, dan kun je RINO Zuid op de volgende manieren bereiken

  • Vragen over de samenwerking en trainingen. Hiervoor kun je terecht bij projectmanager Erik van Boxtel: erikvanboxtel@rinozuid.nl of 06 - 21 63 54 74
  • Vragen over lesmateriaal. Neem hiervoor contact op met de binnendienst van RINO Zuid: nascholing@rinozuid.nl
  • Inhoudelijke vragen. Hiervoor neem je contact op met Nienke Hoogstraten: nienke@onbegrepengedrag.nl of 06 16 01 83 36