Mindfullness interventies in de klinische praktijk

Home > Aanbod > Mindfullness interventie…

OVER DEZE MODULE

Mindfulness kan bijdragen aan ons eigen emotionele welzijn en ons helpen positieve kwaliteiten te ontwikkelen die ons werk verrijken en verlevendigen, zoals acceptatie, aandacht, gelijkmoedigheid en inlevingsvermogen. Als we deze kwaliteiten in onszelf hebben ontwikkeld, kunnen we ook onze cliënten/patiënten kennis laten maken met deze voordelen van mindfulness. Dit is van invloed op de therapeutische ...

Mindfulness kan bijdragen aan ons eigen emotionele welzijn en ons helpen positieve kwaliteiten te ontwikkelen die ons werk verrijken en verlevendigen, zoals acceptatie, aandacht, gelijkmoedigheid en inlevingsvermogen. Als we deze kwaliteiten in onszelf hebben ontwikkeld, kunnen we ook onze cliënten/patiënten kennis laten maken met deze voordelen van mindfulness. Dit is van invloed op de therapeutische relatie, die hierdoor verbetert en daarmee kunnen we ook het effect van de behandeling verbeteren.

Heb je eerder al kennis gemaakt met mindfulness en een training mindfulness en/of compassie gevolgd? Wil je graag weten of en hoe je hiermee kunt werken als professional in je eigen werk? Wil jij je therapeutische houding onderzoeken en ben je er nieuwsgierig naar hoe mindfulness, compassie en wijsheid voor jezelf van betekenis kunnen zijn? Wil je verdieping van je basale therapeutische kwaliteiten; aandacht, acceptatie, empathie, compassie, gelijkmoedigheid? Dan ben je van harte welkom bij deze driedaagse module.

Therapieën en interventies waarbij mindfulness (vriendelijke, aandachtvolle acceptatie) geïntegreerd is, worden succesvol ingezet om een breed veld van problemen te behandelen.
Twee kwaliteiten zijn hierbij van essentieel belang voor zowel ons eigen welbevinden als voor het helpen van anderen, namelijk compassie en wijsheid. Zoals wel gezegd wordt, zijn compassie en wijsheid twee vleugels van een vogel; beide zijn nodig om te kunnen vliegen. Compassie als de wens lijden draaglijk te maken, de wens gelukkig te willen zijn te onderkennen en ongemak te vermijden; Wijsheid als de dingen zien en accepteren zoals ze zijn en met een heldere open mind de dingen en de veranderingen die zich voordoen aanvaarden.

Mensen doen onder meer een beroep op therapie om te begrijpen wat hen ongelukkig of niet tevreden maakt en om vrij van of met minder ongemak te kunnen leven. Ik ben ervan overtuigd dat we, als we als clinici meer begrip hebben van de betekenis van wijsheid en compassie en dit in onze aanpak (kunnen) integreren, we beter in staat zijn cliënten te helpen en bij te dragen aan de ontwikkeling van meer begrip en acceptatie en daardoor uiteindelijk ook aan meer innerlijke vrede. En vervolgens aan meer vrede en balans ook in onderlinge relaties.

In de training komen drie rollen aan bod waarmee je als therapeut mindfulness en een compassievolle houding kunt integreren in de therapeutische praktijk:

 • Therapeut die zelf mindfulness beoefent en mindfull omgaat met cliënten, ongeacht de therapeutische interventie
 • Mindfulness Informed Psychotherapie: Behandeling geïnspireerd op inzichten uit mindfulness/compassietheorieën
 • Mindfulness Based Psychotherapie: Cliënten worden mindfulness- en compassievaardigheden geleerd.

ROOSTER

Nog niet bekend

INHOUD VAN DE MODULE

 • Het theoretisch kader van mindfulness, compassie, wijsheid in combinatie met de therapeutische setting;
 • Er wordt gewerkt met presentaties van de docent;
 • Er vinden literatuurbesprekingen plaats, tevens verzorgd door de deelnemers. Leidraad voor de cursus is het boek: “Mindfulness in de klinische praktijk” van Susan M. Pollak, Thomas Pedulla & Ronald D. Siegel
 • Tevens wordt gebruik gemaakt van hoofdstukken uit andere literatuur: Er wordt gewerkt met oefeningen en rollenspel
 • Vanzelfsprekend is er ruimte voor eigen casuïstiek

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

LEERROUTE

(NS) Nascholing

KOSTEN

€ 845,00

NIVEAU & INSTROOMEISEN

Je hebt al eerder kennis gemaakt met mindfulness en een training mindfulness en/of compassie gevolgd.

DOELGROEP

 • Adolescenten
 • Kinderen & jeugd
 • Ouderen
 • Volwassenen