Trauma sensitief opvoeden

Home > Aanbod > Trauma sensitief opvoeden

OVER DEZE MODULE

Kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke beperking zijn kwetsbaar voor het ontwikkelen van trauma. Het zet hun ontwikkeling, die al anders verloopt, nog verder onder druk. Doordat ze vaak niet gezien worden in hun traumatische ervaringen, wordt veel lijden onderhouden, en vaak onbedoeld vertaald naar misverstaan gedrag.

Door samen met de cliënt, zijn/haar netwerk en ...

Kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke beperking zijn kwetsbaar voor het ontwikkelen van trauma. Het zet hun ontwikkeling, die al anders verloopt, nog verder onder druk. Doordat ze vaak niet gezien worden in hun traumatische ervaringen, wordt veel lijden onderhouden, en vaak onbedoeld vertaald naar misverstaan gedrag.

Door samen met de cliënt, zijn/haar netwerk en eventueel het hulpverleningsnetwerk in verbinding te komen, zoek je als hulpverlener naar de passende stappen naar wat voor een ieder een veilig verhaal moet worden. Door oog te hebben voor de impact van trauma op de ontwikkeling en het persoonlijk en relationeel functioneren ontstaat er ruimte voor nieuwe wegen in het omgaan met (complexe) trauma.

In de module leer je wat traumasensitief opvoeden en begeleiden inhoudt, voor het kind/de jongere, het systeem om het kind/jongere heen en voor jou als professional. Je leert – de werking van – trauma’s in gezinssystemen zien, je leert de gelaagdheden ontwarren, triggers op eventuele eigen trauma’s te herkennen en je wordt vaardig(-er) in de begeleiding van deze kinderen/jongeren.

ROOSTER

Locatie: Eindhoven

5 oktober 2022

Ochtend (09:30 - 12:30)

5 oktober 2022

Middag (13:30 - 16:30)

9 november 2022

Ochtend (09:30 - 12:30)

9 november 2022

Middag (13:30 - 16:30)

INHOUD VAN DE MODULE

De eerste dag van deze tweedaagse module staat in teken van het actualiseren, verdiepen en verbreden van (nieuwe) kennis op de diverse onderwerpen en invalshoeken. De tweede dag staat in teken van het oefenen van nieuwe vaardigheden in het begeleiden van getraumatiseerde kinderen en jongeren met een LVB en hun systeem. Er is ruimte voor de inbreng van eigen casuïstiek waar je vragen over hebt of mee ‘worstelt’.

Onderwerpen die in de module aan bod komen zijn:

 • Wat is een trauma, hoe definieer je het?
 • Trauma bij mensen met een licht verstandelijke beperking;
 • Traumasensitief opvoeden/begeleiden en het systeem hierin ondersteunen;
 • Benaderingen van o.a. Dan Hughes, Scot Sells, Bessel van der Kolk, en Lindauer;
 • Hoofdstromingen zoals ontwikkelingspsychologie, contextueel, EFFT en narratief.
 • Omgaan met eigen triggers;
 • Gelaagdheden ontwarren en werken met een systemische blik op trauma.

ER IS NOG RUIMTE

ACCREDITATIE

 • NVO / NIP-K&J (12pt)
 • NVRG (12pt)
 • LEERLIJN

  Professionaliteit

  LEERROUTE

  (NS) Nascholing

  OMVANG

  12 uur

  KOSTEN

  € 595,00

  NIVEAU & INSTROOMEISEN

  De module is geschikt voor post HBO en WO professionals die minimaal 3 jaar werkzaam zijn met kinderen en jongeren met een LVB en het begeleiden van hun naastensysteem. Je beschikt over basale kennis van – effecten van – trauma’s en van systemisch werken. Verder beschik je over reflectief vermogen.

  DOELGROEP

 • Adolescenten
 • Kinderen & jeugd
 • DOCENT

  mevr. Indra Bimmel