Taal en gedrag handvatten bij taalontwikkelings-stoornissen

Home > Aanbod > Taal en gedrag handvatte…

OVER DEZE MODULE

Merk je dat er regelmatig sprake is van miscommunicatie met je leerling of cliënt? En heb je het vermoeden dat dit wel eens van grote invloed zou kunnen zijn op de gedragsproblemen van het kind of de jongere? Deze cursus biedt je de handvatten die je nodig hebt in de begeleiding en behandeling van de ...

Merk je dat er regelmatig sprake is van miscommunicatie met je leerling of cliënt? En heb je het vermoeden dat dit wel eens van grote invloed zou kunnen zijn op de gedragsproblemen van het kind of de jongere? Deze cursus biedt je de handvatten die je nodig hebt in de begeleiding en behandeling van de leerling of cliënt.

Taal begrijpen en gebruiken is een belangrijke voorwaarde voor sociale interactie. Als kinderen een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, dan kunnen zij minder goed leren van hun sociale omgeving. Dit heeft gevolgen voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Kinderen met een TOS leveren dagelijks topsport en hebben vaker sociale problemen. Zij hebben ook meer internaliserende problemen, zoals depressieve klachten en meer externaliserende problemen, zoals woede-uitbarstingen.

Taal helpt ons bij het begrijpen van anderen en onszelf, bij het reguleren van anderen en onszelf en bij het afstemmen van ons gedrag op anderen. Kinderen die (te) weinig taal krijgen aangereikt en kinderen die taalproblemen hebben, worden sociaal minder goed toegerust voor het omgaan met zichzelf en anderen. Dat maakt ze kwetsbaar.

Zo kan er een vicieuze cirkel ontstaan, maar wat kunnen wij doen om deze cirkel te doorbreken? Daar gaan we tijdens deze module mee aan de slag.

ROOSTER

Nog niet bekend

INHOUD VAN DE MODULE

  • Taalontwikkeling en taalontwikkelingsstoornissen
  • Taal en gedrag; Signaleren en diagnostiek
  • Aanpak, begeleiding, directe en indirecte therapie
  • Psycho-educatie
  • Taaltherapie
  • Vaktherapie
  • Toepassing in de praktijk

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

LEERROUTE

(NS) Nascholing

KOSTEN

€ 280,00

NIVEAU & INSTROOMEISEN

Je hebt een afgeronde HBO- of WO-opleiding. Je bent werkzaam als basispsycholoog, orthopedagoog, gz-psycholoog, hbo-pedagoog, vaktherapeut, praktijkondersteuner (GGZ) van de huisarts, leerkracht of intern begeleider.

DOELGROEP

Kinderen & jeugd