Systemisch en oplossingsgericht werken

Home > Aanbod > Systemisch en oplossings…

OVER DEZE MODULE

Het werken met ouders en hun gezinnen vergt specifieke kennis en vaardigheden om de ouder(s) en het kind te kunnen ondersteunen en systeem problemen tijdig te signaleren. Het gaat daarbij onder andere om kennis van en oog hebben voor; -gezinssystemen, - de verschillende belangen en loyaliteiten,- hoe daarin als professional jezelf hanteren om ouders/jongeren in ...

Het werken met ouders en hun gezinnen vergt specifieke kennis en vaardigheden om de ouder(s) en het kind te kunnen ondersteunen en systeem problemen tijdig te signaleren. Het gaat daarbij onder andere om kennis van en oog hebben voor; -gezinssystemen, - de verschillende belangen en loyaliteiten,- hoe daarin als professional jezelf hanteren om ouders/jongeren in hun kracht te zetten.

ROOSTER

Nog niet bekend

INHOUD VAN DE MODULE

- Wat is een gezin en wat zijn hun vragen;
- Systeemtheorie en communicatietheorie;
- Basisattitude de burger (client) is de expert;
- Oplossingsgerichte gesprekken;
- Oefenen met casuïstiek uit de praktijk;
- Verstoorde ouder-kind relatie;
- Kopp;
- Brussen.

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

LEERROUTE

(NS) Nascholing

KOSTEN

€ 845,00

NIVEAU & INSTROOMEISEN

Je hebt een afgeronde HBO-opleiding.