Samenwerking POH-GGZ en ervaringsdeskundigen

Home > Aanbod > Samenwerking POH-GGZ en …

OVER DEZE MODULE

Hoe je elkaar kunt aanvullen en gebruik kunt maken van elkaars expertise staat centraal in deze eendaagse. Aan het einde van deze eendaagse zijn ervaringsdeskundigen en POH-GGZ op de hoogte van elkaars werkterrein, de mogelijkheden en meerwaarde van de samenwerking.

De ervaringsdeskundige (ED) heeft na het volgen van dit onderdeel inzicht in de werkzaamheden van de ...

Hoe je elkaar kunt aanvullen en gebruik kunt maken van elkaars expertise staat centraal in deze eendaagse. Aan het einde van deze eendaagse zijn ervaringsdeskundigen en POH-GGZ op de hoogte van elkaars werkterrein, de mogelijkheden en meerwaarde van de samenwerking.

De ervaringsdeskundige (ED) heeft na het volgen van dit onderdeel inzicht in de werkzaamheden van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk in relatie tot externe partners . De POH-GGZ heeft inzicht in zijn eigen rol in relatie tot de ED. Deelnemers hebben na het volgen van de module handvatten om een gezamenlijke werkrelatie aan te gaan. 

ROOSTER

Nog niet bekend

INHOUD VAN DE MODULE

 • Samenwerken als basis; overeenkomsten en verschillen tussen de ED en de POH-GGZ in relatie tot de Basis GGZ en het sociaal domein
 • Werkzaamheden van de POH-GGZ en de positionering binnen de Basis GGZ; 
 • De relatie tot het gedachtegoed positieve gezondheid; 
 • ED als aanvullende kennisbron voor POH-GGZ
 • Hoe kom ik als ED in beeld bij de POH-GGZ
 • ED als antwoord op de wachttijden problematiek
 • Het participatiepalet
 • Onbekend maakt onbemind; hoe creëer je draagvlak in de praktijk?
 • ED als aanvullende kennisbron in de huisartsenzorg
 • Hoe ontvang je als POH-GGZ de ED
 • Presentiebenadering 
 • Mogelijkheden aanbod van ondersteuning; individueel contact en herstelgroepen. 

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

LEERROUTE

(NS) Nascholing

KOSTEN

€ 90,00

NIVEAU & INSTROOMEISEN

• POH-GGZ of in opleiding daartoe;
• Professionals die willen samenwerken met ervaringsdeskundigen;
• Professionals werkzaam bij sociale wijkteams of Basis GGZ

DOELGROEP

 • Adolescenten
 • Kinderen & jeugd
 • Ouderen
 • Volwassenen