Omgaan met onbegrepen gedrag – Medewerkers sociaal domein

Home > Aanbod > Omgaan met onbegrepen ge…

OVER DEZE MODULE

De samenleving verandert. Als medewerker binnen een organisatie kom je steeds vaker in aanraking met burgers met onbegrepen gedrag en psychische aandoeningen. Medewerkers die in aanraking komen met burgers met onbegrepen gedrag zijn een zeer diverse groep met een verschillende scholingsbehoefte. RINO Zuid wil deze groepen vanuit die behoefte scholen. Enerzijds door het samenbrengen van ...

De samenleving verandert. Als medewerker binnen een organisatie kom je steeds vaker in aanraking met burgers met onbegrepen gedrag en psychische aandoeningen. Medewerkers die in aanraking komen met burgers met onbegrepen gedrag zijn een zeer diverse groep met een verschillende scholingsbehoefte. RINO Zuid wil deze groepen vanuit die behoefte scholen. Enerzijds door het samenbrengen van cursisten met eenzelfde scholingsbehoefte en anderzijds door de ruimte te bieden om uitgebreid stil te staan bij ingebrachte casuïstiek.

Deze module is bedoeld voor medewerkers die burgers met onbegrepen gedrag tegenkomen in de uitoefening van hun functie zoals bijvoorbeeld aan de balie, toezicht of brandweer.

Daarnaast bieden wij deze module ook aan voor:

ROOSTER

Locatie: Eindhoven

22 maart 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

22 maart 2023

Middag (13:30 - 16:30)

Social Media Post (instagram formaat) (17).png

INHOUD VAN DE MODULE

De training begint met een korte inleiding met betrekking tot de doelgroep en neemt het zichtbare gedrag van de doelgroep als uitgangspunt. Onbegrepen gedrag heeft immers ook andere oorzaken, zoals bijvoorbeeld middelengebruik, een dementieel beeld of een licht verstandelijke beperking. Vaak is er sprake van een samenvallen van verschillende problemen. In onderlinge interactie kleuren deze problemen het gedrag.

Het doel is om vanuit je eigen functie gericht te kijken naar het gedrag. Om vervolgens een inschatting te maken van de mogelijkheden van communicatie in het kader van de uitoefening van je functie en in tweede instantie de signalen neer te leggen bij functionarissen die bij hulpverlening betrokken zijn. Binnen de training is het mogelijk om eigen casuïstiek in te brengen en stil te staan bij de verschillende facetten van de betreffende casus.

OPMERKINGEN

Interview Ad Haans
‘Onbegrepen gedrag wordt gedefinieerd door de achtergrond van degene die ermee geconfronteerd wordt. In mijn trainingen is het vertrekpunt dan ook altijd de vraag vanuit de deelnemer. Het gaat in eerste instantie om de toestand waarin je de burger aantreft en niet de diagnose. Het doel is om vanuit het eigen werkveld gericht te kijken naar het gedrag en een taxatie te maken van de mogelijkheden van communicatie. Pas in tweede instantie wordt (eventueel) de koppeling gemaakt met mogelijke oorzaken en wie waarbij te betrekken om hulpverlening tot stand te brengen.’ Lees meer.....

Doelgroep voor deze Training
Functionarissen die bij de uitoefening van hun functie worden geconfronteerd met burgers met onbegrepen gedrag en psychische aandoeningen. Bijvoorbeeld baliemedewerkers en medewerkers binnen de gemeente op andere beleidsterreinen die deze burgers bijvoorbeeld tegenkomen bij voorlichtingsbijeenkomsten en bij toezicht.

Verdieping met acteur
De training kan worden uitgebreid met een masterclass waarbij in samenwerking met een trainingsacteur in een veilige setting gewerkt wordt aan het versterken van de eigen communicatieve vaardigheden. Vraag naar de mogelijkheden via nascholing@rinozuid.nl.

ER IS NOG RUIMTE

OMVANG

6 uur

ZELFSTUDIE

3 uur

KOSTEN

€ 330,00

NIVEAU & INSTROOMEISEN

Om deel te nemen aan deze training hoef je geen basiskennis met betrekking tot psychische aandoeningen te hebben. Ervaring met burgers met onbegrepen gedrag in de uitoefening van je functie is wel een pré.