Professioneel omgaan met onbegrepen gedrag – hulpverleners

Home > Aanbod > Professioneel omgaan met…

OVER DEZE MODULE

De samenleving verandert. Als medewerker binnen een organisatie kom je steeds vaker in aanraking met burgers met onbegrepen gedrag en psychische aandoeningen. Medewerkers die in aanraking komen met burgers met onbegrepen bedrag zijn een zeer diverse groep met een verschillende scholingsbehoefte. RINO Zuid wil deze groepen vanuit die behoefte scholen. Enerzijds door het samenbrengen van ...

De samenleving verandert. Als medewerker binnen een organisatie kom je steeds vaker in aanraking met burgers met onbegrepen gedrag en psychische aandoeningen. Medewerkers die in aanraking komen met burgers met onbegrepen bedrag zijn een zeer diverse groep met een verschillende scholingsbehoefte. RINO Zuid wil deze groepen vanuit die behoefte scholen. Enerzijds door het samenbrengen van cursisten met eenzelfde scholingsbehoefte en anderzijds door de ruimte te bieden om uitgebreid stil te staan bij ingebrachte casuïstiek.

Deze module is bedoeld voor medewerkers die actief zijn binnen het sociale domein en betrokken zijn bij het met ketenpartners tot stand brengen van hulpverlening voor deze burgers.

Daarnaast bieden wij deze module ook aan voor:

ROOSTER

Nog niet bekend

Ad Haans.jpg

INHOUD VAN DE MODULE

De training neemt het zichtbare gedrag van de burger met onbegrepen gedrag als uitgangspunt. Het primaire doel is niet om bijzonderheden in dit gedrag te classificeren in een psychische aandoening. Onbegrepen gedrag heeft immers ook andere oorzaken, zoals middelengebruik, een dementieel beeld, lichte verstandelijke beperking. Vaak is er sprake van een samenvallen van verschillende problemen. In onderlinge interactie kleuren deze problemen het gedrag.

Het vertrekpunt is de toestand waarin je de burger aantreft en niet de diagnose. Doel is vanuit het eigen werkveld gericht te kijken naar het gedrag en een taxatie te maken van de mogelijkheden van communicatie, waarna pas in tweede instantie de koppeling wordt gemaakt met de eventuele oorzaken en wie waarbij te betrekken om hulpverlening tot stand te brengen. Binnen de training is ruimte om eigen casuïstiek in te brengen en gezamenlijk stil te staan bij de verschillende facetten die daarbij een rol spelen.

OPMERKINGEN

Doelgroep voor deze Training
Professionals die te maken hebben met mensen met psychosociale- en psychische problemen, dreigend en of onbegrepen gedrag en die vanuit hun functie betrokken zijn bij het tot stand brengen van hulpverlening voor deze doelgroep. Medewerkers actief in het sociale domein zoals consulenten en medewerkers van wijkteams.

Verdieping met acteur
De training kan worden uitgebreid met een masterclass waarbij in samenwerking met een trainingsacteur in een veilige setting gewerkt wordt aan het versterken van de eigen communicatieve vaardigheden. Vraag naar de mogelijkheden via nascholing@rinozuid.nl.

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

KOSTEN

€ 330,00

NIVEAU & INSTROOMEISEN

Deelnemers hebben basiskennis met betrekking tot psychische aandoeningen en ervaring met burgers met onbegrepen gedrag.