Online behandeling e-health

Home > Aanbod > Online behandeling e-hea…

OVER DEZE MODULE

Online en blended behandeling van patiënten en cliënten is een vorm van e-health die meer en meer dagelijkse praktijk wordt. Door deze vorm versterkt de zelfregie van de cliënt en als behandelaar ben je directer en intensiever betrokken bij het behandel- en ontwikkelingsproces van de patiënt/cliënt.

De kern van deze online opleiding richt zich op het ...

Online en blended behandeling van patiënten en cliënten is een vorm van e-health die meer en meer dagelijkse praktijk wordt. Door deze vorm versterkt de zelfregie van de cliënt en als behandelaar ben je directer en intensiever betrokken bij het behandel- en ontwikkelingsproces van de patiënt/cliënt.

De kern van deze online opleiding richt zich op het inzetten van geschreven taal en e-mail begeleiding voor een effectieve ondersteuning van behandeltrajecten. In deze opleiding besteden we ook aandacht aan beeldbellen en andere moderne communicatiemiddelen die binnen e-health worden ingezet. In een kleine groep van maximaal 10 cursisten leer je hoe je aan de hand van taalanalyse beter af kunt stemmen op de patiënt/cliënt en sneller tot de kern kunt komen. Hoewel de opleiding een theoretische, wetenschappelijke basis kent (eCP-methodiek: methodiek voor online begeleiden via het geschreven woord), ligt de nadruk op de praktische toepassing en het methodisch analyseren en toepassen van taalaspecten.

Na deze opleiding heb je concrete geschreven taal vaardigheden verkregen om op professionele en effectieve wijze met online en blended behandeling aan de slag te gaan in de behandelpraktijk.

Rinos.png

ROOSTER

Nog niet bekend

INHOUD VAN DE MODULE

Opzet opleiding

De opleiding kent drie verschillende werkvormen:

 1. Zelfstudie: 2 online modules e-learning + handboek (5 uur)
 2. Trainingssessies: 3 online bijeenkomsten met docent - 3 x 3 uur online (9 uur)
 3. Praktijkervaring: 3 weken online proeftraject met proefpatiënt (7,5 uur)

Studiebelasting

De tijdsinvestering deelnemers bedraagt 20 uur verspreid over vijf weken

Trainingsbijeenkomsten

De trainingsbijeenkomsten bestaan uit drie dagdelen verspreid over vijf weken. Deze worden gebruikt om te ervaren wat de kracht is en wat de valkuilen zijn van online begeleiden en behandelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende oefeningen en realistische casuïstiek.

Belangrijke onderwerpen die tijdens deze opleiding aan bod komen zijn:

 • Huidige trends in de zorg die leiden naar e-health
 • E-health toepassingen waarbinnen de zorgprofessional een belangrijke rol speelt.
 • Werken met beeldbellen en andere communicatiemiddelen.
 • Taalhandelingen en taalstrategie in de praktijk (werken volgens de eCP-methodiek)
 • Werken met het AIS-online procesmodel binnen online behandelen en begeleiden
 • Veiligheid en ethiek binnen online werken
 • Zicht krijgen op eigen mogelijkheden, beperkingen én voorkeuren
 • Online behandelen en begeleiden in de praktijk

Oefentraject met eigen proefpatiënt

Tussen de tweede en derde online trainingsbijeenkomst vindt een proeftraject plaats. Dit is een intensief e-begeleidingstraject van drie weken met een proefpatiënt. Deze proefpatiënt is een psycholoog-acteur van eCarePro. Er wordt gewerkt met een realistische praktijksituatie met serieuze casuïstiek waardoor je kunt oefenen met de eCP-methode (methodiek voor online begeleiden via het geschreven woord). Deze methode is geschikt om de online (geschreven) communicatie van de zorgprofessional effectief vorm te geven, de berichten van een patiënt op gestructureerde wijze te analyseren en de (therapeutische) werkrelatie met de patiënt tot stand te brengen. Naast de functie van oefenpatiënt krijg je gerichte feedback op het online begeleidings- en behandelproces. Op deze manier wordt het traject begeleid door middel van intervisie. Het oefentraject dient als werkmateriaal voor de derde online trainingsbijeenkomst.

Aanvullende informatie

Tijdens de opleiding gebruik je het handboek: ‘E-health: handboek voor hulp- en zorgverleners’ van Waringa en Ribbers (red.). Dit is een standaardwerk voor online begeleiden en behandelen met zowel theoretische achtergrondinformatie als praktische informatie voor het stap-voor-stap uitvoeren van een blended behandeltraject. Tevens bevat het boek een compleet uitgewerkt blended behandeltraject.

De opleiding richt zich op professionals die volwassenen behandelen. Een opleiding online behandeling van jongeren is in ontwikkeling.

Voor het faciliteren van de online trainingsbijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van de applicatie ZOOM. Tijdens de online opleiding gebruik je voor het proeftraject van de online werkomgeving Pluform van eCarePro. Pluform is veilig en volledig AVG-proof.

Optioneel: Certificering en registratie eCarePro

Na afronding van deze opleiding ontvangt u een certificaat van deelname. Indien gewenst kan tegen een meerprijs van € 250,- het eindresultaat worden getoetst aan de hand van een competentieformulier dat afgestemd is op de eisen van het International eCoach & eCounselor Register. Bij een positieve beoordeling ontvangt u het keurmerk ‘Certified eCounselor’ en wordt u voor vijf jaar opgenomen in het Register.

OPMERKINGEN

Docent

De docent voor deze opleiding is drs. Birgitte Beelen. Zij is Gz-Psycholoog, systeemtherapeut NVRG en kinder- en jeugdpsycholoog NIP.

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

LEERROUTE

(NS) Nascholing

KOSTEN

€ 595,00

NIVEAU & INSTROOMEISEN

Deze opleiding met proeftraject is ontwikkeld voor zorgprofessionals die willen leren hoe je online en blended begeleiding succesvol kunt inzetten in de (eigen) praktijk. De opleiding is geschikt voor Psychotherapeuten BIG, Eerstelijnspsychologen NIP, Gedragstherapeuten, Systeemtherapeuten, Psychiaters, Artsen, POH-GGZ en Maatschappelijk werkers.

DOELGROEP

 • Adolescenten
 • Kinderen & jeugd
 • Ouderen
 • Volwassenen