Gedragstherapie K&J: de therapeutische relatie (vervolg)

Home > Aanbod > Gedragstherapie K&J: de …

OVER DEZE MODULE

Deze module gaat over de therapeutische relatie bij bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling. U leert in deze module uzelf als persoon en in de therapeutische relatie doelgericht in te zetten in de behandeling. Hiervoor richten we ons naast de inhoud vooral op het betrekkingsniveau. Het accent van deze module ligt met name op adolescenten/jongvolwassenen.

Deze module gaat over de therapeutische relatie bij bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling. U leert in deze module uzelf als persoon en in de therapeutische relatie doelgericht in te zetten in de behandeling. Hiervoor richten we ons naast de inhoud vooral op het betrekkingsniveau. Het accent van deze module ligt met name op adolescenten/jongvolwassenen.

ROOSTER

Nog niet bekend

INHOUD VAN DE MODULE

In deze module leer je:
• Ontwikkelings- en systeemgericht kijken naar deze cliënten;
• Diverse conceptuele kaders (Roos van Leary, barsten- en breukenmodel van Safran, en het Neo-Skinneriaanse model van de FAP) toepassen bij het in kaart brengen van ingewikkelde casuïstiek;
• Een psychotrauma-model voor het in kaart brengen en vormgeven van de therapeutische relatie bij ingewikkelde casuïstiek;
• Basale therapeutische attitude-vaardigheden zoals mentaliseren en mindfulness vormgeven;
• FA-interventies (uit onder meer de dialectische gedragstherapie) en BA-interventies (uit onder meer de schemagerichte therapie, zoals meerstoelentechniek en imaginatie-technieken) op maat toepassen bij eigen casuïstiek.

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

KOSTEN

€ 1.000,00

NIVEAU & INSTROOMEISEN

U hebt een door de VGCt-erkende basismodule gedragstherapie van 100 uur met goed gevolg afgerond en bent werkzaam met adolescenten en hun ouders/verzorgers.
U hebt kennisgenomen van vigerende protocollen K&J, met in elk geval: Denken en doen is Durven, S. Bögels (2009); Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum, Houten.
Zo mogelijk hebt u kennisgenomen van beschikbare protocollen K&J in Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten Deel 1, herziene druk (2014), (Braet, C. en Bögels, S.  ISBN 9789089532053. Uitgeverij: Boom, Amsterdam).