Eelt op je ziel - Sociaal emotioneel welzijn van de forensisch professional

Home > Aanbod > Eelt op je ziel - Sociaa…

Over deze module

Het werken binnen de complexe forensische wereld kan veel van je vragen. De doelgroep en de daarmee teamdynamieken doen een beroep op je sociaal-emotionele balans. De scheidslijn tussen privé en werk kan soms vaag zijn. Professionals maken er niet altijd ruimte voor om hierbij stil te staan. Meegaan in de waan van de dag ligt ...

Het werken binnen de complexe forensische wereld kan veel van je vragen. De doelgroep en de daarmee teamdynamieken doen een beroep op je sociaal-emotionele balans. De scheidslijn tussen privé en werk kan soms vaag zijn. Professionals maken er niet altijd ruimte voor om hierbij stil te staan. Meegaan in de waan van de dag ligt op de loer en dit kan betekenen dat je zelfzorg hieronder te lijden heeft.

Binnen deze module sta je stil bij de vaak (on)bewuste herkenbare dillema’s die je in het werk in de forensische sector tegenkomt. Ook krijg je handvatten hoe je op een gezonde, prettige en professionele manier hiermee om kunt (blijven) gaan. Het stilstaan en vertragen bij complexe casussen, het bekijken van verschillende perspectieven en het onder ogen komen van je eigen blinde vlekken, stokpaardjes en heilige huisjes bevordert je zelfzorg, jouw werkplezier en de kwaliteit van zorg en de samenwerking. Dit alles draagt bij aan een gezonde sociaal emotionele balans. Vertragen en reflecteren zijn daarnaast van belang om te kunnen kijken naar de discrepantie tussen wat je als persoon en als professional vindt, opdat zich ook een ‘professioneel schild’ (door)ontwikkelt tussen jouw (automatische) gedachten en gevoel, en het bewust bekwaam handelen.

Rooster

Nog niet bekend

Inhoud van de module

 • Verkenning van de begrippen: eelt op de ziel, containment, (groeps)druk, onderlinge afhankelijkheid in de samenwerking, complexe sociale systemen, vertrouwen, erkenning, onzekerheid, grensoverschrijdend gedrag, emotieregels, autonomie, (on)veiligheid, en de impact daarvan op het sociaal emotioneel welzijn;
 • De theorie wordt toegespitst op jouw werkpraktijk en - ervaring;
 • De docenten zoeken aansluiting bij jouw vragen en dilema's, zodat er een goede dialoog kan plaatsvinden.

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

Accreditatie

 • FGzPt
 • LVSC
 • VGCT | Nascholing
 • SKJ
 • Leerroute

  (NS) Nascholing

  Zelfstudie

  5 uur

  Kosten

  € 440,00

  Niveau & Instroomeisen

  Je bent werkzaam in het forensische veld. Je hebt direct contact met de doelgroep (cliënten, patiënten, gedetineerden) of je bent nauw betrokken bij degenen die dit contact hebben (bijvoorbeeld als supervisor, teamcoach). Er zijn geen eisen aan je opleidingsniveau, kennis, werkervaring en functie.

  Doelgroep

  Volwassenen

  Docent(en)

  dhr. Frank Stolzenbach

  mevr. Ellen van der Vorst MSc