Cognitieve gedragstherapie Vervolg

Home > Aanbod > Cognitieve gedragstherap…

OVER DEZE MODULE

Het uitgangspunt van deze cursus is het evidence based gegeven dat de therapeutische relatie belangrijker is dan behandeltechnieken bij de effectiviteit van psychotherapie. Daarnaast gaan wij ervan uit dat zogenaamde derde generatie gedragstherapieën de therapeutische relatie meer en meer centraal stellen als vehikel tot emotionele verandering bij de cliënt. We werken met casuïstiek van persoonlijkheidsproblematiek, en complexe ...

Het uitgangspunt van deze cursus is het evidence based gegeven dat de therapeutische relatie belangrijker is dan behandeltechnieken bij de effectiviteit van psychotherapie. Daarnaast gaan wij ervan uit dat zogenaamde derde generatie gedragstherapieën de therapeutische relatie meer en meer centraal stellen als vehikel tot emotionele verandering bij de cliënt. We werken met casuïstiek van persoonlijkheidsproblematiek, en complexe angst- somatoforme en depressieve stoornissen.

In deze cursus wordt daarom door middel van literatuurbespreking, theoretische reflectie, ervaringsoefeningen, rollenspelen en (peer)feedback uitgebreid stilgestaan bij de verschillende aspecten van de therapeutische relatie in psychotherapie in het algemeen en de gedragstherapie in het bijzonder. We werken volgens een fasegericht (veralgemeniseerd schema-)model dat ook direct in de therapeutische relatie zelf kan worden toegepast. Te weten: het traumadeel/ overlevings- deel/gezonde deel – model. Het is een procesgerichte cursus.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van inzichten uit de literatuur van de verschillende vormen van psychotherapie over de therapeutische relatie, van verschillende oefeningen die het vermogen tot het vormgeven van bovenstaande aspecten bevorderen. De cursus versterkt je vermogen jezelf en de therapeutische relatie als instrument in te zetten tot gedragsverandering.

Er is doelbewust gekozen voor een doelgroep met ervaren klinisch psychologen en psychotherapeuten, gecombineerd met beginnende therapeuten. Het model voor het vormgeven van de therapeutische relatie en het therapeutisch proces leent zich er goed voor om je er steeds subtieler in te ontwikkelen en in te bekwamen.

ROOSTER

Nog niet bekend

INHOUD VAN DE MODULE

  • Identiteitsgerichte psychotraumatheorie en therapie (IOPT) en de opstellingsmethode: casusconceptualisatie van de therapeutische relatie en fasering van de therapie
  • Emotieregulatie methoden en technieken
  • Schematherapeutische en andere experiëntiele interventies (o.a. meerstoelentechniek/imaginatie en rescripting)
  • Traumaverwerking, duaal bewustzijn en lichaamsgerichte technieken, zoals uit de sensori-motorische psychotherapie

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

ZELFSTUDIE

350 uur

KOSTEN

€ 1.215,00

NIVEAU & INSTROOMEISEN

Psychotherapeuten en GZ-psychologen al dan niet in opleiding. Werken met trauma- gerelateerde problematiek en persoonlijkheidsproblematiek is een vereiste.