Cognitieve gedragstherapie K&J

Home > Aanbod > Cognitieve gedragstherap…

Over deze module

Deze module bestaat uit een theoretische inleiding (40 uur) en een verdiepingsdeel (60 uur). De deelnemer maakt kennis met de geschiedenis van de gedragstherapie, de leertheorie en het gedragstherapeutisch proces. Deelnemers leren van gedragstherapeutische diagnostiek kennen en toepassen in de praktijk (maken van een probleeminventarisatie, concretiseren van de klachten, opstellen van holistische theorie, maken van ...

Deze module bestaat uit een theoretische inleiding (40 uur) en een verdiepingsdeel (60 uur). De deelnemer maakt kennis met de geschiedenis van de gedragstherapie, de leertheorie en het gedragstherapeutisch proces. Deelnemers leren van gedragstherapeutische diagnostiek kennen en toepassen in de praktijk (maken van een probleeminventarisatie, concretiseren van de klachten, opstellen van holistische theorie, maken van probleemselectie, meten van probleemgedrag, opstellen van topografische analyse, functie-analyse, betekenisanalyse). Tevens leren deelnemers behandeldoelen formuleren en behandelplannen opstellen.

In het verdiepingsgedeelte leren de deelnemers het gehele gedragstherapeutisch proces toe te passen bij veel voorkomende problematiek: angst- en stemmingsstoornissen en gedragsproblemen. Hierbij worden eveneens stoornisspecifieke CGT-technieken geleerd en geoefend. Daarbij maakt de deelnemer kennis met de verschillende vormen van gedragstherapeutische interventiemogelijkheden zoals individuele therapie, mediatietherapie en gedragsgeoriënteerde gezinsbehandeling. Tevens leren de deelnemers een adequate werkrelatie op te bouwen en te onderhouden. De deelnemer neemt kennis van de meest gangbare evidence-based protocollen, leert deze beoordelen, indiceren en toepassen.

De module is praktijkgericht: er wordt in rollenspellen geoefend aan de hand van praktijkvoorbeelden en ervaringen van deelnemers, beeldmateriaal en casusbeschrijvingen die worden ingebracht door de docenten.

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

Inhoud van de module

 • Het cognitief gedragstherapeutisch proces
 • Leer- en emotietheorie relevant voor de klinische praktijk, in ieder geval de theorieën over klassieke en operante conditionering en het cognitieve model;
 • Cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en het opstellen van een verklarend model (inclusief gebruik van vragenlijsten, holistische theorie, functie- en betekenisanalyses en casusconceptualisatie) over de oorzakelijke en instandhoudende factoren van probleemgedrag plus adequate evaluatie- en monitoringsinstrumenten;
 • Opbouwen, onderhouden en afsluiten van een CGt-behandeling en van de adequate therapeutische werkrelatie;
 • Ontwerpen van behandelplannen op basis van cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en -analyses;
 • Het toepassen van basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie, waaronder: registratieopdrachten en concretisering van probleemgedrag, exposure, responspreventie, gedragsexperimenten, sociale vaardigheidstraining, zelfregulatieprocedures, contraconditioneren, activeringstechnieken, uitdaagtechnieken, socratische dialoog en neerwaartse pijltechniek, en ontspanningsprocedures;
 • Kennis van behandelingen volgens evidence based behandelprogramma’s bij de meest voorkomende problematieken in de doelgroep.

Opmerkingen

Voor deelnemers aan een BIG-opleiding van RINO Zuid en trainees van onze vaste praktijkopleidingsinstellingen, geldt een afwijkende moduleprijs. Neem hiervoor contact op met GZ@rinozuid.nl

De casuïstiek die in de module aan bod komt, betreft de doelgroepen waar de deelnemers mee werken. Het is van belang dat de deelnemer vervolgens het in de module geleerde kan toepassen in de praktijk, dusdanig dat de deelnemer het gedragstherapeutisch proces in de werksetting bij een aantal patiënten onder supervisie kan doorlopen en de geleerde technieken kan toepassen.

Aangezien aan 2 toetsonderdelen casussen gekoppeld zijn, wordt aanbevolen om 3-5 casussen ter beschikking te hebben om mee te oefenen tijdens de module.

Accreditatie

VGCT (In behandeling)

Leerlijn

Behandeling

Leerroute

(GZ) Gezondheidszorgpsycholoog

(NS) Nascholing

Zelfstudie

350 uur

Kosten

€ 2.700,00

Niveau & Instroomeisen

 • WO-master psychologie, pedagogiek, geestelijke gezondheidskunde of geneeskunde
 • Tenminste 8 uur per week werkzaam binnen een GGZ-instelling en behandelingen kunnen doen (basis GGZ en gespecialiseerde GGZ). POH-GGZ wordt hiervan uitgesloten.
 • Er wordt 1 uur per week supervisie geadviseerd. Supervisie wordt gegeven door minimaal een GZ psycholoog of een VGCt supervisor. Deelnemers die cognitief gedragstherapeut willen worden, dienen te voldoen aan de aanvullende eisen hiervoor vanuit de VGCt.
 • Theorie klassieke en operante conditionering
 • Kennis van over ontwikkelingspsychologie

Doelgroep

Kinderen & jeugd

Rooster

Nog niet bekend

Over deze module

Deze module bestaat uit een theoretische inleiding (40 uur) en een verdiepingsdeel (60 uur). De deelnemer maakt kennis met de geschiedenis van de gedragstherapie, de leertheorie en het gedragstherapeutisch proces. Deelnemers leren van gedragstherapeutische diagnostiek kennen en toepassen in de praktijk (maken van een probleeminventarisatie, concretiseren van de klachten, opstellen van holistische theorie, maken van ...

Deze module bestaat uit een theoretische inleiding (40 uur) en een verdiepingsdeel (60 uur). De deelnemer maakt kennis met de geschiedenis van de gedragstherapie, de leertheorie en het gedragstherapeutisch proces. Deelnemers leren van gedragstherapeutische diagnostiek kennen en toepassen in de praktijk (maken van een probleeminventarisatie, concretiseren van de klachten, opstellen van holistische theorie, maken van probleemselectie, meten van probleemgedrag, opstellen van topografische analyse, functie-analyse, betekenisanalyse). Tevens leren deelnemers behandeldoelen formuleren en behandelplannen opstellen.

In het verdiepingsgedeelte leren de deelnemers het gehele gedragstherapeutisch proces toe te passen bij veel voorkomende problematiek: angst- en stemmingsstoornissen en gedragsproblemen. Hierbij worden eveneens stoornisspecifieke CGT-technieken geleerd en geoefend. Daarbij maakt de deelnemer kennis met de verschillende vormen van gedragstherapeutische interventiemogelijkheden zoals individuele therapie, mediatietherapie en gedragsgeoriënteerde gezinsbehandeling. Tevens leren de deelnemers een adequate werkrelatie op te bouwen en te onderhouden. De deelnemer neemt kennis van de meest gangbare evidence-based protocollen, leert deze beoordelen, indiceren en toepassen.

De module is praktijkgericht: er wordt in rollenspellen geoefend aan de hand van praktijkvoorbeelden en ervaringen van deelnemers, beeldmateriaal en casusbeschrijvingen die worden ingebracht door de docenten.

Rooster

Nog niet bekend

Inhoud van de module

 • Het cognitief gedragstherapeutisch proces
 • Leer- en emotietheorie relevant voor de klinische praktijk, in ieder geval de theorieën over klassieke en operante conditionering en het cognitieve model;
 • Cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en het opstellen van een verklarend model (inclusief gebruik van vragenlijsten, holistische theorie, functie- en betekenisanalyses en casusconceptualisatie) over de oorzakelijke en instandhoudende factoren van probleemgedrag plus adequate evaluatie- en monitoringsinstrumenten;
 • Opbouwen, onderhouden en afsluiten van een CGt-behandeling en van de adequate therapeutische werkrelatie;
 • Ontwerpen van behandelplannen op basis van cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en -analyses;
 • Het toepassen van basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie, waaronder: registratieopdrachten en concretisering van probleemgedrag, exposure, responspreventie, gedragsexperimenten, sociale vaardigheidstraining, zelfregulatieprocedures, contraconditioneren, activeringstechnieken, uitdaagtechnieken, socratische dialoog en neerwaartse pijltechniek, en ontspanningsprocedures;
 • Kennis van behandelingen volgens evidence based behandelprogramma’s bij de meest voorkomende problematieken in de doelgroep.

Opmerkingen

Voor deelnemers aan een BIG-opleiding van RINO Zuid en trainees van onze vaste praktijkopleidingsinstellingen, geldt een afwijkende moduleprijs. Neem hiervoor contact op met GZ@rinozuid.nl

De casuïstiek die in de module aan bod komt, betreft de doelgroepen waar de deelnemers mee werken. Het is van belang dat de deelnemer vervolgens het in de module geleerde kan toepassen in de praktijk, dusdanig dat de deelnemer het gedragstherapeutisch proces in de werksetting bij een aantal patiënten onder supervisie kan doorlopen en de geleerde technieken kan toepassen.

Aangezien aan 2 toetsonderdelen casussen gekoppeld zijn, wordt aanbevolen om 3-5 casussen ter beschikking te hebben om mee te oefenen tijdens de module.

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

Accreditatie

VGCT (In behandeling)

Leerlijn

Behandeling

Leerroute

(GZ) Gezondheidszorgpsycholoog

(NS) Nascholing

Zelfstudie

350 uur

Kosten

€ 2.700,00

Niveau & Instroomeisen

 • WO-master psychologie, pedagogiek, geestelijke gezondheidskunde of geneeskunde
 • Tenminste 8 uur per week werkzaam binnen een GGZ-instelling en behandelingen kunnen doen (basis GGZ en gespecialiseerde GGZ). POH-GGZ wordt hiervan uitgesloten.
 • Er wordt 1 uur per week supervisie geadviseerd. Supervisie wordt gegeven door minimaal een GZ psycholoog of een VGCt supervisor. Deelnemers die cognitief gedragstherapeut willen worden, dienen te voldoen aan de aanvullende eisen hiervoor vanuit de VGCt.
 • Theorie klassieke en operante conditionering
 • Kennis van over ontwikkelingspsychologie

Doelgroep

Kinderen & jeugd