N=1 (VGCt)

Home > Aanbod > N=1 (VGCt)

Over deze module

Cognitief gedragstherapeuten in spé zien vaak op tegen het maken van de proeve van bekwaamheid van de VGCt: de N=1. In deze module leer je dat het uitvoeren van een N=1 studie een logisch proces volgt en zelfs leuk is om uit te voeren. Het doel van deze cursus is om te leren hoe je ...

Cognitief gedragstherapeuten in spé zien vaak op tegen het maken van de proeve van bekwaamheid van de VGCt: de N=1. In deze module leer je dat het uitvoeren van een N=1 studie een logisch proces volgt en zelfs leuk is om uit te voeren. Het doel van deze cursus is om te leren hoe je een behandeling heel specifiek afstemt op de individuele cliënt en hoe je je behandelresultaat meet.

In de casestudie richt je je op de specifieke behandeling van jouw cliënt. Doe je individuele diagnostiek en maak je een op maat gesneden behandeling voor jouw cliënt. Samen met je medecursist verdiep je je in de analyses. Het eindresultaat is een behandeling op maat. Die je presenteert aan je medecursisten. Hiermee heb je meteen een goede start gemaakt voor je N=1 voor de VGCt.

Deze module neemt je stap voor stap mee door het gedragstherapeutisch proces van de N=1. Waardoor je aan het eind van deze module een opzet hebt voor een N=1 en het grootste deel van je N=1 al uitgewerkt hebt.

Rooster

Nog niet bekend

Inhoud van de module

Deze module richt zich op verdieping in het cognitief gedragstherapeutisch proces. Na het volgen van de cursus kun je de volgende vragen beantwoorden bij een specifieke casus:

 • Waar richt je je op bij een individuele behandeling?
 • Hoe maak je je een behandeling specifiek op basis van analyses?
 • Hoe kun je je behandeling specifiek toespitsen op je eigen unieke cliënt?
 • Hoe zet je een N=1 VGCt op?
 • Welke metingen kun je uitvoeren in een N=1

Het betreft een 30 uurs cursus waarin je stapsgewijs middels een e-learning leert een N=1 studie op te zetten bij jouw cliënt. Deze e-learning bestaat uit lees- en werkopdrachten gericht op het gedragstherapeutische proces, die afgewisseld worden met instructiefilms, webinars, intervisies en online bijeenkomsten met de docent. Tijdens de module wordt gebruik gemaakt van een N=1 werkboek dat speciaal ontwikkeld is voor deze module.

Opmerkingen

Er zijn ‘drie varianten’ van deze cursus.

A: psychologen die willen starten met hun N=1. Zij hebben al een supervisor gevonden voor de begeleiding. Ze oefenen met de casus die ze willen gebruiken voor hun N=1.

B: psychologen die nog geen supervisor hebben en willen oefenen met een eigen casus.

C: psychologen die oefenen met een casus die wordt aangeboden door de docent.

Bij voorkeur volgen deelnemers deze module als ze een supervisor VGCt hebben gevonden zodat je de opzet direct met deze supervisor VGCt kunt bespreken. De N=1 dient namelijk onder supervisie uitgevoerd te worden.

Deze module richt zich specifiek op de eisen aan N=1 VGCt, in tegenstelling tot het subonderdeel N=1 uit de module praktijk gerichte wetenschap die een generalistischer karakter kent en de regels van de APA volgt.

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

Leerlijn

Behandeling, Geïntegreerd

Leerroute

(GZ) Gezondheidszorgpsycholoog

(NS) Nascholing

Zelfstudie

12 uur

Kosten

€ 895,00

Niveau & Instroomeisen

 • Gedragstherapie basis (100 uur) en;
 • Je werkt in de GGz met cliënten

Doelgroep

 • Adolescenten
 • Kinderen & jeugd
 • Ouderen
 • Volwassenen