Aanpak Verward Gedrag: Verward Gedrag en Oudere Burgers

Home > Aanbod > Aanpak Verward Gedrag: V…

OVER DEZE MODULE

In het algemeen kan cognitieve achteruitgang tijdelijk (delier of pseudo-dementie) of permanent (dementie) van aard zijn. Cognitieve functies zoals geheugen, concentratie, planning en organisatie en taal kunnen door normale verouderingsproces of hersenaandoeningen achteruitgaan. Als er sprake is van een beschadiging van onze hersencellen kan dit direct invloed hebben op ons gedrag, het denken en voelen.

Er ...

In het algemeen kan cognitieve achteruitgang tijdelijk (delier of pseudo-dementie) of permanent (dementie) van aard zijn. Cognitieve functies zoals geheugen, concentratie, planning en organisatie en taal kunnen door normale verouderingsproces of hersenaandoeningen achteruitgaan. Als er sprake is van een beschadiging van onze hersencellen kan dit direct invloed hebben op ons gedrag, het denken en voelen.

Er zijn verschillende vormen van dementie, die allen een behoorlijke impact kunnen hebben op de levenskwaliteit van de steeds ouder wordende populatie. Factoren als cultuur, taalbarrière, analfabetisme en opleidingsniveau kunnen de diagnostiek en behandeling bemoeilijken. Dit vraagt om een cultuur sensitieve werkwijze.

Welke cognitieve stoornissen zijn er bij ouderen? Hoe maken we onderscheid tussen psychiatrische stoornis en dementie? Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan en de ernst van de neuropsychologische problemen bij ouderen? Al deze en vele andere vragen zullen aan bod komen tijdens deze module.

Hebt u interesse in een Incompany training voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op via de knop ‘Incompany training aanvragen’. We gaan graag met u in gesprek.

ROOSTER

Nog niet bekend

INHOUD VAN DE MODULE

Deelnemers:
- zijn in staat verward gedrag bij ouderen te signaleren
- hebben kennis over mogelijke oorzaken van tijdelijke en blijvende verwarring
- kunnen adequaat verwijzen
- zijn bekend met de delirante symptomen, lichamelijke aspecten, degeneratieve aspecten
- hebben handvaten ontvangen om adequaat regie te voeren

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

LEERROUTE

(NS) Nascholing

ZELFSTUDIE

4 uur

KOSTEN

€ 280,00

NIVEAU & INSTROOMEISEN

Professionals die te maken hebben met mensen met psychosociale en psychische problemen en - dreigend –verward gedrag. Bijvoorbeeld medewerkers in het sociaal domein, voorliggend veld, POH-GGZ, politie, maatschappelijke opvang, Veilig Thuis en overige ketenpartners in zorg voor mensen met verward gedrag.

DOELGROEP

Ouderen