Aanpak Verward Gedrag: Psychische Aandoeningen

Home > Aanbod > Aanpak Verward Gedrag: P…

OVER DEZE MODULE

In deze twee dagen gaat het over het herkennen van een verstandelijke beperking, NAH, ASS. Welke mogelijkheden en kwetsbaarheden zijn van belang. We staan stil bij de gedragsproblemen en de attitude die belangrijk is in contact.  

Wat er toe kan bijdragen dit proces vlot, maar soms ook heel problematisch verlopen kan.  We bespreken wat hierbij ...

In deze twee dagen gaat het over het herkennen van een verstandelijke beperking, NAH, ASS. Welke mogelijkheden en kwetsbaarheden zijn van belang. We staan stil bij de gedragsproblemen en de attitude die belangrijk is in contact.  

Wat er toe kan bijdragen dit proces vlot, maar soms ook heel problematisch verlopen kan.  We bespreken wat hierbij beschermende en wat risicofactoren zijn. Op de tweede dag besteden we extra aandacht aan de relatie met herstel samen met een ervaringsdeskundige.

Hebt u interesse in een Incompany training voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op via de knop ‘Incompany training aanvragen’. We gaan graag met u in gesprek.

ROOSTER

Nog niet bekend

INHOUD VAN DE MODULE

Kennis en benadering van ziektebeelden en gedragsproblemen:
- Basiskennis psychopathologie en verstandelijke beperking, NAH, ASS in het bijzonder
- Bijkomende gedragsproblemen en kwetsbaarheden
- Waar kan verward gedrag uit voort komen?
- Variantie in herstel, oog voor preventie
- Handvaten in het ombuigen van een destructieve naar een constructieve communicatie
- Wat zie ik, wat interpreteer ik, wanneer en hoe ingrijpen?
- Hoe de burger met een verstandelijke beperking, NAH, ASS maximale zelfregie te laten behouden en te begrenzen wanneer nodig. 

OPMERKINGEN

Deze module wordt alleen incompany aangeboden.

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

ZELFSTUDIE

4 uur

KOSTEN

€ 540,00

NIVEAU & INSTROOMEISEN

Professionals die te maken hebben met mensen met psychosociale en psychische problemen en - dreigend –verward gedrag. Bijvoorbeeld medewerkers in het sociaal domein, voorliggend veld, POH-GGZ, politie, maatschappelijke opvang, Veilig Thuis en overige ketenpartners in zorg voor mensen met verward gedrag.