We stellen de volgende eisen aan de praktijk waar je werkt of stage loopt en vragen hen zorg te dragen voor:

  • een inwerk- en introductieprogramma in de praktijk voor de eerste twee weken,
  • minimaal één keer per vier weken evaluatie met de praktijkbegeleider (huisarts) van minimaal 30 minuten in het kader van opleidingsleerdoelen waarbij het competentieprofiel als leidraad dient,
  • eenmaal per week overleg van minimaal 45 minuten met een begeleidend senior POH-ggz (met minimaal 3 jaar ervaring als POH-ggz), waarbij het competentieprofiel als leidraad dient. Dit overleg dient minimaal 2x per maand face to face plaats te vinden,
  • creëren van een uitnodigend en coachend leerklimaat waarin de deelnemer zo optimaal mogelijk de eigen regie over de te behalen leerdoelen kan realiseren,
  • organiseren van een kennismaking met het geëigende netwerk,
  • een spreekkamer met computer en daglicht voor 8 uur per week; maximaal te verdelen over twee huisartspraktijken,
  • toegang tot het huisartsinformatiesysteem (HIS) in de betreffende spreekkamer; een eigen inlogcode en evidente en efficiënte afspraken voor agendabeheer,
  • een eigen telefoon (vast of mobiel),
  • De mogelijkheid van/akkoord met geluids-en beeldopnames maken t.b.v. opleiding met aandacht voor privacy afspraken met patiënten.

Bovendien: Indien een huisartsenpraktijk niet beschikt over de inzet van een senior POH-ggz die de rol kan vervullen in de begeleiding, kan er een beroep gedaan worden op de coachpool van RINO Zuid. Hierin zitten ervaren POH-ggz’ers met coachkwaliteiten die face to face of online de deelnemer tegen een vergoeding kunnen coachen.