Opleidingskosten
De kosten voor de opleiding bestaan uit een vast jaarbedrag en een prijs per module-uur.
Voor de deelnemers die na 1 januari 2024 met de KP-opleiding starten gelden de volgende prijzen:

  • Jaarbedrag: € 4.724,-*
  • Prijs per module-uur: € 20,-*

Voor de standaard KP-opleiding (4 jaar, 606 lesuren) komt dat neer op de volgende prijs: € 31.016,-. Vrijstellingen worden vanzelfsprekend in mindering gebracht op dit bedrag. Voor de verkorte KP-opleiding voor GZ-psychologen die ook psychotherapeut zijn (3 jaar, 456 lesuren) komt dat neer op de volgende prijs: € 23.292,-.

* RINO Zuid behoudt zich het recht voor haar tarieven jaarlijks te indexeren.
Startdata
De opleiding start in principe twee keer per jaar. In de eerste twee jaar is er bijna elke week les. In het derde en vierde jaar is het modulaire programma minder vol waardoor er meer ruimte is voor onder andere het wetenschappelijk onderzoek en de managementopdrachten. De lesdag is in principe maandag. Soms kunnen op andere dagen of avonden lessen worden georganiseerd. Locatie is het gebouw van RINO Zuid te Eindhoven.

Kandidaten

Binnen de regio Zuid-Nederland is een aantal praktijkinstellingen erkend als opleidingsplaats tot klinisch psycholoog. In de meeste gevallen betreft het een algemeen of academisch ziekenhuis of een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. De praktijkinstelling draagt kandidaten voor aan RINO Zuid, waarna de hoofdopleider besluit over de definitieve toelating tot de opleiding. Je hebt dus een opleidingsplaats bij een (erkende) praktijkinstelling nodig om bij RINO Zuid aangemeld te kunnen worden.

De beschikbare vacatures voor praktijkopleidingsplaatsen voor de KP-opleiding in de regio Zuid-Nederland kunnen op verzoek van een praktijkinstelling op de vacaturepagina van RINO Zuid worden weergegeven. Vacatures kunnen het gehele jaar door worden geplaatst, mail hiervoor naar de webredacteur.

Praktijkinstellingen
Wanneer een instelling in aanmerking wil komen voor een erkende opleidingsplaats, moet deze voldoen aan een aantal landelijke criteria. Alle praktijkinstellingen, dus ook de instellingen die in het verleden al een opleidingsplaats toegewezen hebben gekregen, geven ieder jaar opnieuw aan of zij (wederom) één of meerdere plaatsen willen aanbieden. Meer informatie voor praktijkinstellingen? Klik hier.


Opleidingsregister
Vanaf 1 juli 2014 zijn alle deelnemers aan een BIG-opleiding verplicht zich in te schrijven in het Opleidingsregister BIG-opleidingen. Ga naar de website van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen. Maak een account aan en meld je daarna aan als opleidingsdeelnemer door deze toelatingsbrief te uploaden (zie www.fgzpt.nl). Aan de inschrijving in dit register zijn kosten verbonden. Klik hier voor de algemene voorwaarden opleidingsregister.