Cursorisch programma & praktijkopleiding
De opleiding tot klinisch psycholoog is een praktijkgerichte opleiding en duurt 4 jaar. Je leert het vak onder persoonlijke begeleiding en supervisie van ervaren klinisch psychologen. De opleiding bestaat uit een modulair programma en de praktijkopleiding. De beroepsidentiteit van de klinisch psycholoog en de integratie van de 4 pijlers (psychodiagnostiek, behandeling, wetenschappelijk onderzoek en management) zijn de rode lijn in de opleiding.


GZ-psychologen die ook psychotherapeut zijn kunnen de opleiding in 3 jaar afronden. Zij krijgen vrijstelling voor de behandelmodules, maar doen met alle andere modules mee. Er is dus geen aparte opleidingsgroep voor de verkorte KP opleiding.

Cursorisch programma
Het cursorisch programma van de opleiding tot klinisch psycholoog is modulair opgebouwd. Onze modules worden structureel geëvalueerd om de kwaliteit te kunnen bewaken.

Thema Aantal uur Tijdpad
Wetenschappelijk onderzoek 3 x 30 uur 1e, 2e en 3e jaar
Evidence-based psychodiagnostiek en klinische besluitvorming 30 uur 1e jaar
Hersenen en gedrag 30 uur 1e jaar
Wetenschappelijke grondslagen individuele behandeling 30 uur 1e jaar
Groepspsychotherapie 30 uur 1e jaar*
Beleid, innovatie en management 1 x 6, 2 x 30 1e, 2e en 3e jaar
Professionele Identiteit en Expertise Klinisch Psycholoog 84 uur 1e, 2e, 3e en 4e jaar
Klinisch-psychologische psychodiagnostiek 60 uur 2e jaar
Systeemtherapie 30 uur 2e jaar*
Keuzemodules behandeling (3x) 3 x 30 uur 2e, 3e en 4e jaar*
Indicatiestelling en complexe casuïstiek 30 uur 3e jaar
Keuzemodule psychodiagnostiek (1x) 30 uur 3e of 4e jaar
Totaal 600 uur

* Vrijstelling in verkorte KP-opleiding.

Keuzemodules

Psychodiagnostiek:

 • Psychodiagnostiek bij ouderen
 • Psychodiagnostiek bij complex psychotrauma
 • Psychodiagnostiek bij verslaving

Behandeling:

 • Behandeling ouderen
 • Complexe behandeling bij Ernstig Psychiatrische Aandoeningen (EPA)
 • Dialectische Gedragstherapie (DGT)
 • Soma en Psyche
 • Mentalisation Based Therapy (MBT)
 • Schematherapie
 • Schematherapie (vervolg)
 • PTSS: State of the art en evidence based behandeltechnieken - Imaginaire rescriptie/exposure
 • PTSS: State of the art en evidence based behandeltechnieken – EMDR
 • Verdiepende PT modules

Praktijkopleiding

Als deelnemer werk je tenminste 24 uur per week in een erkende praktijkinstelling. In de praktijk ben je bezig met diagnostiek, behandeling en praktijkgericht onderzoek en voer je een aantal management taken uit. Alle praktijkwerkzaamheden vinden plaats onder supervisie en begeleiding van deskundige professionals. Daarnaast volg je ook leertherapie.

 • tenminste 1080 uren diagnostiek en indicatiestelling, en 50 uren supervisie hierover
 • tenminste 1080 uren behandeling, waaronder psychotherapie, en 135 uren supervisie hierover (vrijstelling binnen de verkorte KP-opleiding)
 • tenminste 540 uren praktijkgericht onderzoek en innovatie, en 25 uren supervisie hierover
 • tenminste 540 uren overige taken, leidinggeven, beleid etc., en 25 uren supervisie hierover.
 • 50 sessies leertherapie (vrijstelling binnen de verkorte KP-opleiding)

Voor gepromoveerde GZ-psychologen is vrijstelling mogelijk voor het onderdeel wetenschappelijk onderzoek. Andere vrijstellingen zijn mogelijk bij aantoonbare kennis en kunde.