Specialisatie op diagnostiek, behandeling, wetenschap & management
De opleiding tot klinisch psycholoog van RINO Zuid is erkend door de registratiecommissie van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzPt) in het kader van de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Binnen de opleiding word je als geregistreerd GZ-psycholoog meer specialistisch opgeleid binnen de pijlers diagnostiek, behandeling, wetenschap en management.

Een opgeleid klinisch psycholoog kan zich registreren in het specialistenregister van klinisch psychologen en, mits voldaan aan de voorwaarden, in het register psychotherapeut.