Het doel van de opleiding is om geregistreerde gz-psychologen op te leiden tot klinisch psychologen. De opleiding tot klinisch psycholoog van RINO Zuid is erkend door de registratiecommissie van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzPt) in het kader van de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Wanneer je alle onderdelen positief hebt afgerond kunt je je direct inschrijven in het specialistenregister van klinisch psychologen. Na het behalen van het getuigschrift klinisch psycholoog krijg je ook het getuigschrift psychotherapeut en kun je je inschrijven in het register psychotherapeut; dit onder voorwaarde dat je voldoet aan de eisen die de opleiding psychotherapie stelt aan onder andere behandeling en supervisie.