Herregistratie in het BIG-register voor de orthopedagoog-generalist (OG) wordt naar verwachting in 2022 verplicht gesteld door het ministerie van VWS. Dit als gevolg van het toetreden van de OG tot het BIG-register per 1 januari 2020.

Op het moment dat herregistratie gaat gelden, informeert het BIG-register alle geregistreerde orthopedagogen-generalist hierover en wordt de uiterste herregistratiedatum (UHD) vastgesteld (https://www.bigregister.nl/herregistratie/criteria-per-beroep/orthopedagoog-generalist).

Herregistratie kan op grond van voldoende relevante werkervaring, dan wel door het behalen van een Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Dit PRC kan behaald worden middels een toetsingstraject.

RINO Zuid is de landelijke aanbieder voor dit toetsingstraject en het scholingsprogramma ter ondersteuning hiervan. RINO Zuid ontwikkelde deze in opdracht van het ministerie van VWS en in samenwerking met de andere opleidingsinstellingen die de OG-opleiding aanbieden. Het scholingsprogramma is volledig online en daardoor te volgen door deelnemers uit heel Nederland. Ook de toetsing vindt in principe online plaats, al worden er ook regelmatig fysieke toetsmomenten georganiseerd voor deelnemers die daar de voorkeur aan geven.

Het toetsingstraject bestaat uit een kennis- en vaardighedentoets:

  1. De kennistoets bestaat uit drie onderdelen:
    1. Een openboektentamen met multiplechoicevragen;
    2. Een casus aan de hand waarvan deelnemers een gezinstaxatie maken;
    3. Een casus waarin deelnemers kennis toepassen.
  2. De vaardighedentoets bestaat uit de uitwerking van een eigen casus (N=1).

Via onderstaande links kun je je aanmelden voor het toetsingstraject en/of het facultatieve scholingsprogramma:

Heb je vragen over de herregistratie, stuur dan een e-mail naar: nascholing@rinozuid.nl.