Sinds 1 januari 2020 is de orthopedagoog-generalist (OG) opgenomen in het BIG-register. Als gevolg hiervan geldt per 1 maart 2023 een herregistratieplicht. Dit betekent dat alle registraties als orthopedagoog-generalist van vóór deze datum nog 5 jaar geldig zijn, tot en met 29 februari 2028 (uiterste herregistratiedatum (UHD)). Ben je geregistreerd als orthopedagoog-generalist, dan krijg je een half jaar voor jouw UHD automatisch een oproep voor herregistratie. Orthopedagogen-generalist die ná 1 maart 2023 registratie aanvragen, krijgen op het moment van registreren een UHD, deze datum ligt 5 jaar na de diplomadatum.

Herregistratie kan op grond van voldoende relevante werkervaring, dan wel door het behalen van een Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Dit PRC kan behaald worden middels een toetsingstraject. Na herregistratie is een inschrijving in het BIG-register steeds geldig voor een periode van 5 jaar. Zie voor meer informatie: https://www.bigregister.nl/herregistratie/criteria-per-beroep/orthopedagoog-generalist

RINO Zuid is de landelijke aanbieder voor het toetsingstraject en scholingsprogramma ter ondersteuning hiervan. RINO Zuid ontwikkelde deze in opdracht van het ministerie van VWS en in samenwerking met de andere opleidingsinstellingen die de OG-opleiding aanbieden. Het scholingsprogramma is volledig online en daardoor te volgen door deelnemers uit heel Nederland. Ook de toetsing vindt in principe online plaats, al worden er ook regelmatig fysieke toetsmomenten georganiseerd voor deelnemers die daar de voorkeur aan geven.

Het toetsingstraject bestaat uit een kennis- en vaardighedentoets:

  1. De kennistoets bestaat uit drie onderdelen:
    1. Een openboektentamen met multiplechoicevragen;
    2. Een casus aan de hand waarvan deelnemers een gezinstaxatie maken;
    3. Een casus waarin deelnemers kennis toepassen.
  2. De vaardighedentoets bestaat uit de uitwerking van een eigen casus (N=1).

Via onderstaande links kun je je aanmelden voor het toetsingstraject en/of het facultatieve scholingsprogramma:

Heb je vragen over de herregistratie, stuur dan een e-mail naar: nascholing@rinozuid.nl.