Herregistratie Orthopedagoog-generalist – toetsingstraject

Home > Aanbod > Herregistratie Orthopeda…

Over deze module

Sinds 1 januari 2020 is de orthopedagoog-generalist (OG) opgenomen in het BIG-register. Als gevolg hiervan geldt per 1 maart 2023 een herregistratieplicht. Dit betekent dat alle registraties als orthopedagoog-generalist van vóór deze datum nog 5 jaar geldig zijn, tot en met 29 februari 2028 (uiterste herregistratiedatum (UHD)). Ben je geregistreerd als orthopedagoog-generalist, dan krijg je ...

Sinds 1 januari 2020 is de orthopedagoog-generalist (OG) opgenomen in het BIG-register. Als gevolg hiervan geldt per 1 maart 2023 een herregistratieplicht. Dit betekent dat alle registraties als orthopedagoog-generalist van vóór deze datum nog 5 jaar geldig zijn, tot en met 29 februari 2028 (uiterste herregistratiedatum (UHD)). Ben je geregistreerd als orthopedagoog-generalist, dan krijg je een half jaar voor jouw UHD automatisch een oproep voor herregistratie. Orthopedagogen-generalist die ná 1 maart 2023 registratie aanvragen, krijgen op het moment van registreren een UHD, deze datum ligt 5 jaar na de diplomadatum.

Na herregistratie is een inschrijving in het BIG-register steeds geldig voor een periode van 5 jaar. Zie voor meer informatie: https://www.bigregister.nl/herregistratie/criteria-per-beroep/orthopedagoog-generalist

Om te voldoen aan de eisen voor herregistratie, moeten orthopedagogen-generalist aantonen dat zij functioneren op het niveau van de initiële opleiding. Wie niet voldoet aan de werkervaringseis, kan in aanmerking komen voor herregistratie via een toetsingstraject.

RINO Zuid biedt het toetsingstraject en een scholingsprogramma ter ondersteuning hiervan landelijk aan.

Toetsingstraject
Het toetsingstraject bestaat uit een kennis- en vaardighedentoets:

De kennistoets bestaat uit drie onderdelen:

 • Een openboektentamen met multiplechoicevragen;
 • Een casus aan de hand waarvan deelnemers een gezinstaxatie maken;
 • Een casus waarin deelnemers kennis toepassen.

De vaardighedentoets bestaat uit de uitwerking van een eigen casus (N=1).

Scholingsprogramma
Ter ondersteuning van het toetsingstraject biedt RINO Zuid een online scholingsprogramma aan. In dit programma wordt jouw kennis opgefrist en word je voorbereid op de toetsing. Het programma is geen verplicht onderdeel van het herregistratietraject.

Inschrijven voor een module
Op deze pagina meld je je aan voor het toetsingstraject.

Klik hier om je aan te melden voor het scholingssprogramma.

Alle informatie over de registratie en herregistratie voor de orthopedagoog-generalist kun je vinden op de website van het BIG-register.

Inhoud van de module

Het toetsingstraject bestaat uit een kennis- en vaardighedentoets:

De kennistoets

De kennistoets bestaat uit drie onderdelen:

 • Een open boek tentamen met multiplechoicevragen;
 • Een casus aan de hand waarvan deelnemers een gezinstaxatie maken;
 • Een casus waarin deelnemers kennis toepassen.

Het eerste onderdeel wordt online afgenomen met een surveillant en een tijdslimiet. Deelnemers krijgen direct na inleveren de uitslag. Onderdeel 2 en 3 zijn takehometentamens. Deelnemers krijgen maximaal 2 weken (10 werkdagen) de tijd om deze via de online leeromgeving van RINO Zuid in te leveren. Vervolgens worden de casussen binnen 6 weken nagekeken.

Deelnemers moeten voor alle drie de onderdelen een voldoende behalen.

De vaardighedentoets
De vaardighedentoets bestaat uit de uitwerking van een eigen casus (N=1).

Deelnemers werken één casus uit die zij inleveren via de online leeromgeving van RINO Zuid. Vervolgens wordt de casusuitwerking beoordeeld door 2 beoordelaars. De beoordelaars moeten de casus onafhankelijk van elkaar met minimaal een voldoende waarderen om te slagen.

Opmerkingen

Wie slaagt voor alle onderdelen van het toetsingstraject krijgt een Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Met het PRC kan, na ontvangst van een oproepbrief van het BIG-register, de aanvraag voor herregistratie ingediend worden. Het PRC mag bij indiening van de aanvraag maximaal 2 jaar oud zijn.

Leerroute

(OG) Orthopedagoog Generalist

Zelfstudie

88 uur

Kosten

€ 600,00

Niveau & Instroomeisen

Iedereen die een geldige inschrijving in het BIG register heeft (gehad) als orthopedagoog-generalist kan deelnemen aan het Toetsingstraject Herregistratie Orthopedagoog-generalist. Dit houdt in dat er geen sprake is van de volgende maatregelen:

 • Schorsing
 • Gedeeltelijke ontzegging
 • Doorhaling met ontzegging van het recht wederom ingeschreven te worden

Doelgroep

 • Kinderen & jeugd
 • Ouderen
 • Volwassenen
 • Over deze module

  Sinds 1 januari 2020 is de orthopedagoog-generalist (OG) opgenomen in het BIG-register. Als gevolg hiervan geldt per 1 maart 2023 een herregistratieplicht. Dit betekent dat alle registraties als orthopedagoog-generalist van vóór deze datum nog 5 jaar geldig zijn, tot en met 29 februari 2028 (uiterste herregistratiedatum (UHD)). Ben je geregistreerd als orthopedagoog-generalist, dan krijg je ...

  Sinds 1 januari 2020 is de orthopedagoog-generalist (OG) opgenomen in het BIG-register. Als gevolg hiervan geldt per 1 maart 2023 een herregistratieplicht. Dit betekent dat alle registraties als orthopedagoog-generalist van vóór deze datum nog 5 jaar geldig zijn, tot en met 29 februari 2028 (uiterste herregistratiedatum (UHD)). Ben je geregistreerd als orthopedagoog-generalist, dan krijg je een half jaar voor jouw UHD automatisch een oproep voor herregistratie. Orthopedagogen-generalist die ná 1 maart 2023 registratie aanvragen, krijgen op het moment van registreren een UHD, deze datum ligt 5 jaar na de diplomadatum.

  Na herregistratie is een inschrijving in het BIG-register steeds geldig voor een periode van 5 jaar. Zie voor meer informatie: https://www.bigregister.nl/herregistratie/criteria-per-beroep/orthopedagoog-generalist

  Om te voldoen aan de eisen voor herregistratie, moeten orthopedagogen-generalist aantonen dat zij functioneren op het niveau van de initiële opleiding. Wie niet voldoet aan de werkervaringseis, kan in aanmerking komen voor herregistratie via een toetsingstraject.

  RINO Zuid biedt het toetsingstraject en een scholingsprogramma ter ondersteuning hiervan landelijk aan.

  Toetsingstraject
  Het toetsingstraject bestaat uit een kennis- en vaardighedentoets:

  De kennistoets bestaat uit drie onderdelen:

  • Een openboektentamen met multiplechoicevragen;
  • Een casus aan de hand waarvan deelnemers een gezinstaxatie maken;
  • Een casus waarin deelnemers kennis toepassen.

  De vaardighedentoets bestaat uit de uitwerking van een eigen casus (N=1).

  Scholingsprogramma
  Ter ondersteuning van het toetsingstraject biedt RINO Zuid een online scholingsprogramma aan. In dit programma wordt jouw kennis opgefrist en word je voorbereid op de toetsing. Het programma is geen verplicht onderdeel van het herregistratietraject.

  Inschrijven voor een module
  Op deze pagina meld je je aan voor het toetsingstraject.

  Klik hier om je aan te melden voor het scholingssprogramma.

  Alle informatie over de registratie en herregistratie voor de orthopedagoog-generalist kun je vinden op de website van het BIG-register.

  Inhoud van de module

  Het toetsingstraject bestaat uit een kennis- en vaardighedentoets:

  De kennistoets

  De kennistoets bestaat uit drie onderdelen:

  • Een open boek tentamen met multiplechoicevragen;
  • Een casus aan de hand waarvan deelnemers een gezinstaxatie maken;
  • Een casus waarin deelnemers kennis toepassen.

  Het eerste onderdeel wordt online afgenomen met een surveillant en een tijdslimiet. Deelnemers krijgen direct na inleveren de uitslag. Onderdeel 2 en 3 zijn takehometentamens. Deelnemers krijgen maximaal 2 weken (10 werkdagen) de tijd om deze via de online leeromgeving van RINO Zuid in te leveren. Vervolgens worden de casussen binnen 6 weken nagekeken.

  Deelnemers moeten voor alle drie de onderdelen een voldoende behalen.

  De vaardighedentoets
  De vaardighedentoets bestaat uit de uitwerking van een eigen casus (N=1).

  Deelnemers werken één casus uit die zij inleveren via de online leeromgeving van RINO Zuid. Vervolgens wordt de casusuitwerking beoordeeld door 2 beoordelaars. De beoordelaars moeten de casus onafhankelijk van elkaar met minimaal een voldoende waarderen om te slagen.

  Opmerkingen

  Wie slaagt voor alle onderdelen van het toetsingstraject krijgt een Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Met het PRC kan, na ontvangst van een oproepbrief van het BIG-register, de aanvraag voor herregistratie ingediend worden. Het PRC mag bij indiening van de aanvraag maximaal 2 jaar oud zijn.

  Leerroute

  (OG) Orthopedagoog Generalist

  Zelfstudie

  88 uur

  Kosten

  € 600,00

  Niveau & Instroomeisen

  Iedereen die een geldige inschrijving in het BIG register heeft (gehad) als orthopedagoog-generalist kan deelnemen aan het Toetsingstraject Herregistratie Orthopedagoog-generalist. Dit houdt in dat er geen sprake is van de volgende maatregelen:

  • Schorsing
  • Gedeeltelijke ontzegging
  • Doorhaling met ontzegging van het recht wederom ingeschreven te worden

  Doelgroep

 • Kinderen & jeugd
 • Ouderen
 • Volwassenen