Herregistratie Orthopedagoog-generalist – scholingsmodule

Home > Aanbod > Herregistratie Orthopeda…

Over deze module

Sinds 1 januari 2020 is de orthopedagoog-generalist opgenomen in het BIG-register. Zodra de herregistratieplicht gaat lopen, worden alle geregistreerde orthopedagogen-generalist hierover geïnformeerd en wordt de uiterste herregistratiedatum (UHD) vastgesteld (zie https://www.bigregister.nl/herregistratie/criteria-per-beroep/orthopedagoog-generalist). Vervolgens is de inschrijving in het BIG-register steeds geldig voor een periode van 5 jaar.

Om te voldoen aan de eisen voor herregistratie, moeten ...

Sinds 1 januari 2020 is de orthopedagoog-generalist opgenomen in het BIG-register. Zodra de herregistratieplicht gaat lopen, worden alle geregistreerde orthopedagogen-generalist hierover geïnformeerd en wordt de uiterste herregistratiedatum (UHD) vastgesteld (zie https://www.bigregister.nl/herregistratie/criteria-per-beroep/orthopedagoog-generalist). Vervolgens is de inschrijving in het BIG-register steeds geldig voor een periode van 5 jaar.

Om te voldoen aan de eisen voor herregistratie, moeten orthopedagogen-generalist aantonen dat zij functioneren op het niveau van de initiële opleiding. Wie niet voldoet aan de werkervaringseis, kan in aanmerking komen voor herregistratie via een toetsingstraject.

RINO Zuid biedt het toetsingstraject en een scholingsprogramma ter ondersteuning hiervan landelijk aan.

Toetsingstraject
Het toetsingstraject bestaat uit een kennis- en vaardighedentoets:

De kennistoets bestaat uit drie onderdelen:

 • Een openboektentamen met multiplechoicevragen;
 • Een casus aan de hand waarvan deelnemers een gezinstaxatie maken;
 • Een casus waarin deelnemers kennis toepassen.

De vaardighedentoets bestaat uit de uitwerking van een eigen casus (N=1).

Scholingsprogramma
Ter ondersteuning van het toetsingstraject biedt RINO Zuid een online scholingsprogramma aan. In dit programma wordt jouw kennis opgefrist en word je voorbereid op de toetsing. Het scholingsprogramma is geen verplicht onderdeel van het herregistratietraject.

Inschrijven voor een module
Op deze pagina meld je je aan voor het scholingsprogramma.

Klik hier om je aan te melden voor het toetsingtraject.

Alle informatie over de registratie en herregistratie voor de orthopedagoog-generalist kun je vinden op de website van het BIG-register.

Inhoud van de module

Het scholingsprogramma bestaat uit twee delen.

Het eerste deel bevat de basiskennis van het beroep en bereidt voor op beide toetsonderdelen:

 • Algemene richtlijnen en richtlijnen kindermishandeling
 • Vraaggericht werken vanuit systemisch perspectief
 • Van gedragsvragen naar handelingsantwoorden
 • Ontwikkeling onder de loep
 • Agogisch handelen binnen een afhankelijkheidsrelatie
 • Samenwerking en coachen

Het tweede deel bevat verdiepende en verbredende kennis en bereidt voor op de vaardighedentoets:

 • Psychopathologie bij kinderen en jeugdigen
 • Hechting en trauma
 • Interventies
 • Toegepaste gedragsanalyse en -therapie
 • Ouderbegeleiding in complexe gezinssituaties
 • Kindermishandeling en seksueel misbruik
 • Leren en individuele verschillen
 • Problematiek bij adolescenten
 • Middelengebruik en verslaving
 • Cultuursensitieve hulpverlening
 • Ernstige gedragsstoornissen bij LVB
 • Autismespectrumstoornissen
 • Zorg en dwang

Hierbij kun je ervoor kiezen om de thema’s die bij jouw specifieke context en casus passen intensiever te bestuderen dan andere thema’s.

Een indicatie van de studiebelasting is gemiddeld 15 uur per thema uit het eerste deel en gemiddeld 10 uur per thema uit het tweede deel.

Opmerkingen

Wie slaagt voor alle onderdelen van het toetsingstraject krijgt een Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Met het PRC kan, na ontvangst van een oproepbrief van het BIG-register, de aanvraag voor herregistratie ingediend worden. Het PRC mag bij indiening van de aanvraag maximaal 2 jaar oud zijn.

Leerroute

(OG) Orthopedagoog Generalist

Zelfstudie

220 uur

Kosten

€ 1.430,00

Niveau & Instroomeisen

Iedereen die een geldige inschrijving in het BIG-register heeft (gehad) als orthopedagoog-generalist kan deelnemen aan het Toetsingstraject Herregistratie Orthopedagoog-generalist. Dit houdt in dat er geen sprake is van de volgende maatregelen:

 • Schorsing
 • Gedeeltelijke ontzegging
 • Doorhaling met ontzegging van het recht wederom ingeschreven te worden

Doelgroep

 • Kinderen & jeugd
 • Ouderen
 • Volwassenen