Floortje Scheepers (keynote)

Floortje Scheepers is hoogleraar Innovatie in de Geestelijke Gezondheidszorg, hoofd van de afdeling Psychiatrie (zorg, onderwijs en onderzoek) van het UMC Utrecht en wetenschappelijk directeur van Phrenos. Ze houdt zich bezig met verschillende innovatieprojecten waarmee ze de GGZ hoopt te transformeren naar een netwerkorganisatie waarin kennis en kunde gedeeld worden en behandeldoelen gezien worden als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Een meervoudig perspectief op Psychische problemen
Er is dialoog nodig om de zorg voor mensen met psychische problemen de komende decennia toegankelijk, betaalbaar en van waarde te laten zijn. Dialoog kan alleen plaatsvinden als er een gelijkwaardige bijdrage vanuit meerdere perspectieven ingebracht kan worden. Hoe starten we zo’n dialoog? Door allereerst te erkennen dat de problemen waar we tegen aankijken niet simpel te fixen zijn. Alleen met elkaar kunnen we begrijpen wat er nodig is. Er is geen uitgestippelde route naar een eindpunt. We gaan een proces aan waarin leren en verbeteren ons gezamenlijke houvast is.

Stine Jensen (keynote)

Stine Jensen is filosoof, schrijver en programmamaker bij omroep HUMAN. Ze werd in Denemarken geboren als de helft van een eeneiige tweeling. Het gezin Jensen emigreerde op jonge leeftijd naar Nederland. Ze studeerde literatuurwetenschap (cum laude) en filosofie in Groningen, waarna ze verder ging aan de Universiteit van Maastricht en promoveerde op Waarom vrouwen van apen houden. Van het boek verschenen vertalingen in het Chinees en in het Frans.

In 2021 publiceerde ze het boek Faalmoed, een ode aan de mens die kwetsbaar en struikelend door het leven durft te gaan.

Faalmoed. Over de impact van falen
Impact hebben we allemaal. Het liefst positieve impact. Maar welke impact hebben gevoelens van falen en mislukken? Op je welzijn, op anderen en je omgeving? En waarom is het zinvol om open over faalmomenten te spreken?

In deze lezing, staat Stine Jensen stil bij vragen als: mag je mislukken in een samenleving waarin het draait om prestaties en succes? Moet je als professional streven naar perfectie en succes? Wanneer wekt fouten maken sympathie op en wanneer afgrijzen? En moeten we altijd iets leren van onze fouten?

Anita Hubner (workshop)

Anita is psychologe en ervaringsdeskundige. Toen ze 21 was en een psychose kreeg, zei haar psychiater: Jij zult nooit meer beter worden. Stop met je studie psychologie. Betaald werk zit er niet in. Dat geeft teveel stress. Het beste kun je met een Wajong uitkering als vrijwilliger werken op een kinderboerderij.

Tegen alle verwachtingen in studeerde ze af. Anita werkte jarenlang als psycholoog in de geestelijke gezondheidszorg. Nu is ze een veelgevraagd spreker en dagvoorzitter op congressen in binnen-en buitenland.

‘Werkloos, geen intieme relatie, en schaamte: de maatschappelijke en persoonlijke impact van stigma op psychische aandoeningen’
Als psycholoog ben je op de hoogte van diagnostiek- en therapietechnieken om cliënten te helpen. Maar als je cliënt vraagt: ’’Ik heb morgen een sollicitatiegesprek. Moet ik het wel of niet vertellen dat ik een psychische aandoening heb?’’ Of: ‘’Ik zou graag een leuke partner willen, maar wie wil er een vrouw met een psychische stoornis. Ik ga niet daten" Wat adviseer je dan?

Op het hebben van een psychische aandoening rust een groot taboe. De impact van het stigma is groot. Mensen hebben minder kans op werk, ze worden uitgesloten. En hebben minder vaak een relatie, hoewel ze dat graag willen. Daarnaast kan het zelfvertrouwen en zelfbeeld laag zijn en is er sprake van schaamte of schuldgevoelens.

Veel cliënten geven aan dat ze vaak het stigma en vooroordelen erger vinden dan de aandoening zelf. Toch vormt omgaan met stigma en zelfstigma nog niet een structureel onderdeel van de behandeling.

In deze workshop gaat Anita Hubner interactief aan de slag met het driestappenplan uit haar boek ‘’Vertel ik het wel of vertel ik het niet? Omgaan met het stigma op psychische aandoeningen’ (uitgeverij Boom). Daarmee laat ze zien hoe je cliënten kan ondersteunen in het omgaan met het dilemma ‘’wel niet vertellen’’.

Forugh Karimi (lezing)

Forugh Karimi is psychiater, psychotherapeut, systeemtherapeut en schrijver. Daarnaast is ze voorzitter van de afdeling Transculturele Psychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Ze is van Afghaanse afkomst en is op haar 25e als vluchteling naar Nederland gekomen. Haar debuutroman ‘De Moeders van Mahipar’ verscheen in februari 2022 bij Meridiaan Uitgevers. Het boek is een psychologische roman over oorlog, vluchten, de zoektocht naar identiteit, de impact van taal, en over de veerkracht van de mens. En dit in een over meerdere generaties omspannende aangrijpend familieverhaal. De roman gaat daarnaast over de ontmoeting van mensen met verschillende achtergronden en laat zien hoe menselijkheid uiteindelijk overwint.

De Moeders van Mahipar in de spreekkamer: kan literatuur ons werk als therapeut verrijken?
Als therapeut werken we met narratieven en levensverhalen van onze cliënten, want een cliënt is immers meer dan de opsomming van zijn of haar klachten. Elke ontmoeting tussen therapeut en cliënt is per definitie een ontmoeting tussen twee verschillende werelden van betekenissen, ervaringen en perspectieven. Soms staan deze werelden erg ver van elkaar af, althans bij de eerste indruk. Toch zijn wij – als mens in het algemeen en als therapeut bij uitstek — in principe in staat om de ‘afwijkende’ ander te begrijpen en indien nodig te helpen.

Wat kan ons hierbij helpen? Hoe kunnen we empathie ontwikkelen voor een belevingswereld die zo ondoorgrondelijk lijkt? Wanneer gaat het om empathie en wanneer om medelijden? Hoe kunnen we inschatten wanneer een ander hulp nodig heeft? Hoeveel en wat voor hulp? Hebben bijvoorbeeld mensen die een oorlog overleefd hebben altijd psychiatrische hulp nodig? Vanuit wiens perspectief wordt de hulp vormgegeven?

Aan de hand van één van de verhaallijnen uit de roman De Moeders van Mahipar gaan we met elkaar in discussie over bovengenoemde vraag. De ‘casuïstiek’ uit de roman wordt ter plekke uitgedeeld.

Madeleine Rijckmans (lezing)

Vanuit de overtuiging dat de praktijk de wetenschap nodig heeft om zich te ontwikkelen en de wetenschap de praktijk, houdt Madeleine Rijckmans zich zowel als onderzoeker en als behandelaar bezig met forensische geestelijke gezondheidszorg. Madeleine is psychotherapeut, GZ-psycholoog en senior wetenschappelijk onderzoeker. Zij is tevens duo-voorzitter van het landelijk expertpodium Antisociaal gedrag en is verbonden aan de minor en master Klinische Forensische Psychologie van Tilburg University waar ze gastcolleges geeft.

De impact van onwetendheid op grensoverschrijdend gedrag

Vooroordelen en een gebrek aan kennis onder behandelaren zijn voor Madeleine de aanleiding geweest voor het schrijven van het praktijkboek antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek. Maar de impact van onwetendheid rijkt verder; op de radio, TV en sociale media worden voortdurend bijdragen gedeeld waarin gesproken wordt over mensen waarvan we het gedrag niet begrijpen en hen daardoor veroordelen. Berichtgeving over grensoverschrijdend gedrag is nooit genuanceerd en de impact hiervan is vaak ernstig beschadigend en zelfs gevaarlijk. Welke impact heeft deze informatie op jou? In hoeverre beïnvloedt het je werkwijze en wijze van bejegening? In welke mate neem jij psychiatrische problematiek mee in je overwegingen hieromtrent? In deze interactieve workshop gaat Madeleine in op de impact van gebrek aan nuancering op (herstel van) grensoverschrijdend gedrag.

Sabine Klaver (gespreksleider gespreksrondes)

Sabine is psycholoog, afgestudeerd in de Klinische- en Gezondheidspsychologie. Ze werkt voornamelijk met volwassenen in de GB-GGZ. Naast haar werk als psycholoog in de behandelkamer, maakt ze mentale gezondheid op allerlei manieren bespreekbaar. Zo maakt ze podcasts, geeft lezingen, schrijft artikelen en is erg actief op social media. Het is ontzettend belangrijk dat we open zijn over (onze) mentale gezondheid, maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan.

Bas van Alphen (gespreksronde 'ouderen')

Bas van Alphen is afkomstig uit Maastricht en werkzaam bij GGz Mondriaan Ouderen, locatie Heerlen als psycholoog en manager Behandelzaken Zorgprogramma Persoonlijkheidsstoornissen. Tevens is hij sinds 2012 bijzonder hoogleraar Klinische Ouderenpsychologie aan de Vrije Universiteit Brussel en hoofdopleider voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog bij RINO Zuid. In 2006 promoveerde hij aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Zijn proefschrift was getiteld Diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen. Een bijdrage aan de ontwikkeling van een screeningsinstrument.

Hans Créton (gespreksronde 'ouderen')

Hans Creton begon zijn carrière als leraar natuurkunde en heeft daarna dertig jaar gewerkt als docent op de leraarsopleiding aan de Universiteit Utrecht. Zijn belangtelling verschoof in die periode van natuurkunde naar 'hoe om te gaan met leerlingen'. Op dat laatste onderwerp is hij gepromoveerd.

Later is hij steeds meer geïnteresseerd geraakt en zich gaan verdiepen in het onderwerp “vitaal ouder worden”. De voldoening was dan ook erg groot toen hij de NKOP award 2020 (Trimbos Instituut) voor zijn nieuwe "liefde" kreeg uitgereikt.

Maarten Wiggers de Vries (gespreksronde 'ouderen')

Maarten is directeur Expertise, Kennisontwikkeling en Geriatrische Revalidatie Zorg bij De Zorggroep. Daarnaast heeft hij brede ervaring opgedaan in lijnfuncties en toezichthoudende posities in de zorg, het onderwijs en het openbaar bestuur. Zijn hart gaat uit naar de publieke zaak. Daar kan hij werken aan zaken die er toe doen. Een menselijke maat is hierin van groot belang.

Angelique Peters (gespreksronde 'orthopedagoog generalist')

Angelique Peters is hoofdopleider, orthopedagoog generalist, systeemtherapeut, werkt als behandelcoördinator en behandelaar bij Reinier van Arkel en is consulent bij het Centrum voor Consulatie en Expertise (CCE).

'In de functie van hoofdopleider van de OG-opleiding kan ik vanuit mijn eigen ervaring deelnemers meenemen in de meerwaarde van het generalistisch denken. Ons werkveld is dynamisch en het vraagt van professionals om steeds opnieuw te reflecteren op je professioneel handelen. Ik hoop dat ik door mijn bijdrage deelnemers kan helpen een opbouwend kritische houding als tweede natuur te ontwikkelen, om zo ook weer hun cliënten met hun systeem én collega’s vooruit te helpen in hun ontwikkeling.'

Lize Vandenberghe (gespreksronde 'orthopedagoog generalist')
Lize Vandenberghe is pedagoog en werkzaam als ervaringsdeskundige binnen de jeugdhulp sinds 2011. Lize is begin 2022 officieel door de overheid na onderzoek erkend als slachtoffer Commissie de Winter (geweld in de jeugdzorg); dit is een leidraad geweest voor haar toekomst, maar heeft deze niet bepaald. Met werkervaring binnen pleegzorg, jeugdbescherming, het coachen en aansturen van VSV'ers (voortijdig schoolverlaters) en een traineeship van provincie Brabant omtrent jeugdbeleid, wordt Lize sinds 2019 geconsulteerd voor brugvragen tussen professionals en cliënten binnen de jeugdzorg. Zij werkt samen met o.a. het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) en Rino Zuid (opleidingscommissielid OG) en begint eind 2022 met een positieve post-HBO opleiding waarin natuur de psychologie gaat ontmoeten.

Is creëren makkelijker dan iets weghalen? Daar lijkt het soms wel op in ons werkveld. Kunnen we met lef weer sculpturen van vertrouwen, liefde, respect, autonomie en geduld bijtelen? Zou je jouw organisatie impact op jouw kind durven te laten maken? Met scherpe vragen probeert Lize tussen de zware professionele termen weer te kijken waar de menselijkheid weer kan gaan rondzwermen. We maken het verschil als protocollen leidend, niet lijdend zijn; want moed, dat moet.

Nathan Bachrach (gespreksronde 'wetenschap & innovatie')

Sinds 2006 is Nathan Bachrach als psycholoog werkzaam in de GGZ sector. Hij heeft ervaring met diagnostiek en behandeling van adolescenten, volwassenen en ouderen, met specialisatie in persoonlijkheidsproblematiek en complex trauma. Hij werkt als klinisch psycholoog / programmaleider persoonlijkheidstoornissen bij GGZ Oost Brabant. Naast behandelen houdt hij zich bezig met zorg inhoudelijke innovatie en implementatie en diverse wetenschappelijke onderzoeksprojecten op het gebied van trauma en persoonlijkheid. Daarnaast is Nathan plaatsvervangend hoofdopleider GZ opleiding bij RINO Zuid.

Evelien Hulshof (gespreksronde 'wetenschap & innovatie')

Evelien Hulshof werkt als coördinator ervaringsdeskundigheid binnen GGZ Oost Brabant. Binnen haar werk wil ze graag ervaringskennis toevoegen als bron van kennis binnen de GGZ, naast wetenschappelijke en professionele kennis en ervaringsdeskundigheid verder professionaliseren als vak.

Evelien vindt het ook belangrijk dat er binnen de GGZ aandacht is voor persoonlijk en duurzaam herstel, dit naast het klinische, maatschappelijk en functionele herstel. Herstel/zelfhulp trainingen kunnen hierbij ondersteunen, vooral WRAP (Wellness Recovery Action Plan) vindt ze een waardevolle training om persoonlijke verantwoordelijkheid in het persoonlijk herstel te bevorderen.

Barbara Montagne (gespreksronde 'wetenschap & innovatie')

Barbara Montagne werkt als klinisch psycholoog bij GGz Centraal. Zij is als boegbeeld transdiagnostiek en innovatie verbonden aan het Centrum voor Psychotherapie van GGzCentraal. Zij is verantwoordelijk voor het diagnostisch proces en het opzetten van het wetenschappelijk onderzoek en innovatie binnen het CvP. Daarnaast is Barbara hoofd van de onderzoekslijn persoonlijkheidsstoornissen en richt zij zich op het op de kaart zetten van innovatie GGz Centraal breed. Zij is gedreven om experimenteren, leren en innoveren een plek binnen de zorg te geven.