Anton Hafkenscheid (keynote)
Dr. Anton Hafkenscheid is klinisch psycholoog en psychotherapeut en werkzaam bij Sinai Centrum, een landelijke Joodse instelling voor patiënten met oorlogs-, gewelds- en ernstige seksuele trauma’s. Als aandachtsgebied heeft hij tweedegeneratieslachtoffers, veteranen en vluchtelingen. Naast de drie dagen per week bij het Sinai Centrum, geeft hij ook twee dagen per week supervisie en leertherapie.

Het belang van de therapeutische relatie
De snelle opkomst en proliferatie van richtlijnen, protocollen, verplicht monitoren en digitale behandelingen zet de ambachtelijke en creatieve kant van het psychotherapeutisch werk onder druk. Aan de vraag welke rol of positie er in de geestelijke gezondheidszorg overblijft voor de therapeutische relatie valt daarmee niet te ontkomen. Anton Hafkenscheid maakt duidelijk dat de therapeutische relatie nog steeds, en juist in deze tijd, onmisbaar en springlevend is, alle managed care en technologische ontwikkelingen ten spijt.

Tim Huijts (keynote)
Prof. dr. Tim Huijts is hoogleraar Positive Health at Work aan de Universiteit Maastricht. In zijn onderzoek bekijkt Tim Huijts hoe gezondheid gerelateerd is aan sociale ongelijkheid, en hoe de wisselwerking tussen gezondheid, onderwijs en werk verloopt. Daarnaast bestudeert hij hoe beleidsinterventies kunnen helpen bij het terugdringen van gezondheidsverschillen.

Aan het werk met positieve gezondheid
De afgelopen jaren wordt het concept van positieve gezondheid steeds vaker ingezet op de werkvloer. Hoe kan positieve gezondheid het beste ingezet worden om het vermogen tot aanpassing en de eigen regie van werknemers te versterken? Welke kansen en uitdagingen zijn er voor organisaties en professionals die met positieve gezondheid willen werken? En wat is er nodig om onderzoek op dit gebied én de praktijk op de werkvloer verder te brengen? In deze lezing ga ik in op deze vragen, en op wat dit betekent voor de toekomst van werk.

Tara Donker (workshop)
Dr. Tara Donker is senior onderzoeker aan de Albert-Ludwigs Universiteit van Freiburg, Duitsland en universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam. Daarnaast is zij Gezondheidszorgpsycholoog en geregistreerd Cognitief Gedragstherapeut. Ze is co-founder van ZeroPhobia, een spin-off start-up van de VU. Haar belangrijkste doel is om de schaalbaarheid en toegankelijkheid van psychologsiche behandelingen te vergroten met behulp van virtual reality, augmented reality en mobiele apps.

Geautomatiseerde VR/AR Cognitieve Gedragstherapie via de mobiele telefoon
Toegang tot wetenschappelijk bewezen effectieve psychologische behandeling is wereldwijd een uitdaging. Innovatieve zelfhulpmethoden waarbij gebruik wordt gemaakt van smartphone-applicaties en goedkope virtual reality hebben het potentieel om de toegankelijkheid en schaalbaarheid van psychologische behandelingen te vergroten. In deze workshop bespreek ik de ontwikkeling en onderzoeksresultaten van ZeroPhobia; volledig geautomatiseerde low-cost Virtual en Augmented Reality Cognitieve Gedragstherapieen voor hoogtevrees, vliegangst en spinnenangst. Onze studies laten zien dat volledig geautomatiseerde mobiele VR-CBT therapie, gegeven in een natuurlijke omgeving zonder menselijke tussenkomst, effectief is, ook op lange termijn. Daarnaast demonstreer ik de drie apps en kunt u zelf ook de apps uitproberen.

Anouk Balleur (workshop)
Anouk Balleur is klinisch psycholoog en docent. Ze werkte 16 jaar in het genderteam van het Amsterdam UMC en sinds 2006 in de GGZ met transgender kinderen en volwassenen. Sinds enige tijd geeft ze les over genderdiversiteit. Haar missie is om de kennis onder hulpverleners op dit vlak te vergroten. Met als doel dat transgender personen gemakkelijker toegang tot de juiste zorg kunnen krijgen op een voor hen prettige en veilige manier.

Genderdiversiteit: modegril of toekomstmuziek?
Het aantal mensen dat aangeeft zich niet thuis te voelen in het aan hen bij de geboorte toegewezen geslacht groeit enorm. Dit roept de vraag op of we te maken hebben met een modeverschijnsel. In deze interactieve workshop ga je je eigen ideeën over gender onderzoeken. Ontdek je wat gendersensitieve zorg inhoudt. En we nemen een kijkje in de toekomst; hoe ziet de zorg voor transgender personen er dan uit?

Irina Poleacov & Christel Westgeest - De Buitenspsychologen (workshop)
Irina en Christel zijn twee enthousiaste GZ-psychologen die veel inspiratie putten uit de natuur, werk, het leven, wat hen blij maakt en inspireert. ‘Practice what you preach is voor ons een belangrijk motto. Je kunt tijdens de sessies praten over het effect van beweging en natuur op de psyche, maar je kunt het ook echt doen. Zes jaar geleden zijn we voor het eerst met cliënten naar buiten gegaan. En ja, cliënten waren enthousiast over de resultaten van wandeltherapie en wij ook!’ Een periode van experimenteren, leren, opleidingen en training (in binnen en buitenland) volgde. Inmiddels leiden ze zelf zorgprofessionals op tot Buitenpsycholoog, nemen ze teams mee naar buiten en geven ze wandeltherapie aan cliënten.

Al wandelend op weg naar meer werkplezier en minder stress
Trek makkelijke schoenen aan en laat je inspireren in deze workshop over wandeltherapie. We weten allemaal dat buiten zijn & lichaamsbeweging goed voor je is. Maar kun je dit echt combineren met serieuze therapie? In deze inspirerende workshop vertellen Irina en Christel je aan de hand van een casus meer over de do’s en don’ts van wandeltherapie.

Demet Tan (workshop)
De Nederlandse maatschappij wordt steeds diverser en de kennis over de rol van cultuur en achtergrond in de hulpverlening neemt toe. De behoefte aan meer kennis en kunde in hulpverlening aan mensen met diverse achtergronden groeit. In haar workshop gaat Demet graag met je in gesprek over hoe we in de huidige maatschappij en zorginstellingen omgaan met diversiteit en inclusie. Ze zal met name stilstaan bij het belang - of juist probleem - van categorale zorginstellingen voor mensen met een 'andere' culturele achtergrond.

Yvette Roke & Jamie Hoefakker (workshop)
Dr. Yvette Roke is psychiater bij Emerhese Flevoland, in 2013 gepromoveerd op bijwerkingen van antipsychotica bij kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis. Naast haar werk als psychiater is ze projectleider bij het SAM-STAPP project. Haar doel is zoveel mogelijk mensen met en zonder psychiatrische problematiek te ondersteunen door middel van de ontwikkeling van stresssignaleringsapplicaties. Jamie Hoefakker is psycholoog bij Emerhese Flevoland, het autisme expertisecentrum voor autismespectrumstoornis van GGz Centraal. Hij heeft een achtergrond in zowel Klinische Neuropsychologie (MSc) als Business Economics (MSc), en project- en evenementorganisatie. Hiernaast is hij projectmedewerker bij het SAM-STAPP project.

Innoveren binnen de GGz (workshop 1)
Hoe innoveer je binnen de stroperige wereld van de GGZ? In deze workshop zal het SAM-STAPP team een tipje van de sluier oplichten over het ontwikkelen van mobiele applicaties binnen de GGZ door middel van cliënt-participatie. Hiernaast gaan we kijken naar de validatie en benodigde onderdelen voor succesvolle implementatie binnen psychiatrische en non-psychiatrische doelgroepen.

SAM-STAPP: stresssignaleringsapplicaties voor en door de GGZ (workshop 2)
Eenmaal door de ontwikkelfase van innovatie ligt er hopelijk een mooi product. Aan de hand van de Stress Autism Mate en STAPP@Work, respectievelijk een stresssignaleringsapplicatie voor volwassenen met ASS en een stresssignaleringsapplicatie voor werknemers, gaan we na hoe behandelaren en cliënten adequaat gebruik kunnen maken van eHealth innovaties. En vooral wat dit oplevert.

Joris van Neijenhof (workshop)
Joris werkte als GZ- en neuropsycholoog 17 jaar voor de Sint Maartenskliniek in de revalidatie van mensen met NAH. Sinds 6 jaar werkt hij nu bij neuroCare, een inmiddels wereldwijd opererende GGZ-instelling die gespecialiseerd is in het combineren van psychologische behandeling met neuromodulatie technieken zoals rTMS, tDCS en neurofeedback. Joris geeft sinds 2004 les in klinische neuropsychologie in zowel de GZ- als de KP-opleiding van verschillende opleidingsinstellingen. Joris is gefascineerd door alles wat met het brein te maken heeft, en in de toepassing van deze kennis en inzichten in therapie voor mensen met uiteenlopende problematiek. Hij is in het bijzonder geïnteresseerd in verbetering van behandeling middels neurofysiologische biomarkers en response predictie.

Workshop rTMS
Repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) is een niet-invasieve en veilige evidence-based neuromodulatie behandelmethode die succesvol blijkt bij onder andere therapieresistente depressie. Sinds 2017 wordt rTMS volledig vergoed door zorgverzekeraars. In de workshop zal ik stilstaan bij de geschiedenis van rTMS, de werkingsprincipes, de wetenschappelijke achtergrond (effectiviteitsstudies), en de klinische toepassing in de GGZ, mede middels casuïstiek bespreking. Een belangrijke vraag daarbij is wanneer rTMS ingezet kan worden. Ook is er gelegenheid om zelf te ervaren hoe het is om gestimuleerd te worden middels rTMS.

Cathelijn Tjaden (workshop)
Cathelijn Tjaden (psycholoog, onderzoeker) en Django Theeuwes (ervaringsdeskundige) nemen je mee in hoe naasten betrokken kunnen worden bij persoonlijk herstel. Uit het promotieonderzoek van Cathelijn is gebleken dat het implementeren van resourcegroepen leidt tot het meer ervaren van grip (empowerment), verbeterde kwaliteit van leven, minder beperkingen in het dagelijks functioneren en meer persoonlijk herstel. Resourcegroepen zijn een groep mensen (directe omgeving en hulpverlening) die een cliënt zelf uitkiest en die regelmatig bij elkaar komt om te bespreken hoe het gaat. Nadat we kort stilstaan bij het onderzoek en de implementatie van deze manier van werken willen we graag een inkijkje geven in hoe dat eruit ziet in de praktijk. Vanuit zijn eigen belevenissen vertelt Django waar hij tegenaan liep en wat voor hem werkte in zijn van pad van herstel.

Bas Kamer & Ruben van Ess (stand)
Bas Kamer is projectleider Regionaal Autisme Centrum en consultant robot maatje. Bas was ruim 20 jaar werkzaam in de directe zorg voor mensen met autisme. Vervolgens ging hij o.a. aan de slag als projectleider eHealth. Daarnaast zet hij zich in om mensen te laten zien en ervaren wat een robot voor henzelf of voor hun zorgorganisatie kan betekenen Robot Maatje en andere fantastische robots staan klaar om zorg, collega's, cliënten te ondersteunen. Ruben van Ess is als onderzoeker werkzaam bij Fontys, Lectoraat Mens en Technologie.

De meerwaarde van een Robot Maatje
Op steeds meer zorglocaties komt je ze tegen: Robot Maatjes. Bij het Regionaal Autisme Centrum (RAC) loopt een grootschalig onderzoek naar de meerwaarde van een Robot Maatje, voor zowel de cliënt als zorgverlener. Wil je horen wat het onderzoek inhoudt, tipje van de eerste resultaten én zelf een maatje zien en uitproberen volg dan deze afwisselende workshop.