Tijdens het tweede RINO Zuid IMPACTcongres werd de RINO Zuid onderzoeksprijs 2023 uitgereikt. Een prijs waarmee we het belang onderstrepen van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Jeroen Roor, Klinisch neuropsycholoog / opleider KNP VieCuri Medisch Centrum, afdeling Medische Psychologie, werd de winnaar met zijn onderzoek naar het voorkomen van PVT-falen (onderpresteren) binnen de reguliere zorgcontext van volwassenen. Hiermee won hij een waardecheque van 2.500,- euro, te besteden aan een vervolg op zijn onderzoek.

Blue and Green Illustration World Environment Day Facebook Post (3).png

Inhoud onderzoek
Van cliënten wordt verwacht dat zij goed meewerken tijdens psychodiagnostisch onderzoek en zich inspannen om goed op cognitieve testen te presteren. Echter, er is een deel van de cliënten waarbij dit niet gebeurt. Dit wordt onderpresteren genoemd; het fenomeen waarbij door een ondermaatse inzet, de verkregen testscores geen adequate weergave zijn van de daadwerkelijke cognitieve capaciteiten van een cliënt. Psychologen worden opgeleid in het bepalen van onderpresteren, en nemen daarvoor prestatievaliditeitstesten (PVT’s) af. Echter, wanneer er geen rekening wordt gehouden met de prevalentie van onderpresteren in een specifieke cliëntpopulatie, loopt men de kans foute conclusies te trekken over de aan- of afwezigheid van onderpresteren.

Informatie over de prevalentie van PVT-falen is daarom cruciaal voor het beoordelen van de geldigheid van neuropsychologische testresultaten. Jeroen en zijn collega’s voerden daarom een uitgebreide systematische review en meta-analyse uit en vonden dat 16% van de volwassen cliënten gezien binnen een reguliere zorgcontext PVT-falen laat zien. Oftewel, dat bij een substantiële minderheid van deze cliënten de geldigheid van cognitieve testprestaties in het geding is. In het artikel wordt uitgelegd hoe deze gegevens in de klinische praktijk toe te passen, en wordt het theorema van Bayes daarbij toegelicht aan de hand van concrete voorbeelden. Dit biedt de clinicus concrete handvatten om de scores van afgenomen PVT’s beter te kunnen duiden en uiteindelijk om de geldigheid van prestaties op cognitieve taken nauwkeuriger te beoordelen. Daarmee kunnen foutieve diagnostische beslissingen en potentieel schadelijke behandeling voorkomen worden. Dat met dit onderzoek wordt voorzien in een lang bestaande behoefte van het klinische veld, blijkt uit de belangstelling. Sinds de open access publicatie (zie deze link: https://rdcu.be/c61BC) maart jl. werd het artikel ruim 1700 keer online bekeken.

Roor, J. J., Peters, M. J. V., Dandachi-FitzGerald, B., & Ponds, R. W. H. M. (2023). Performance Validity Test Failure in the Clinical Population: A Systematic Review and Meta-Analysis of Prevalence Rates. Neuropsychology review, 10.1007/s11065-023-09582-7. Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s11065-023-09582-7.

Juryrapport
Voor de onderzoeksprijs gingen we op zoek naar onderzoeken met het thema IMPACT. De jury, bestond uit:

  • Brechje Dandachi-Fitzgerald – Hoofdopleider PT
  • Lars de Vroege Senior onderzoeker / GZ Psycholoog in opleiding tot specialist – GGZ Breburg
  • Debbie Ceiler – Senior Opleidingsmanager GZ
  • Suzanne Wagemaker - Projectmanager RINO Premium

Iedere inzending is door 3 juryleden beoordeeld, waarbij bij het onderzoek betrokken juryleden zich onthielden van de stemming. Zij geven aan over het onderzoek van Jeroen:

'Deze systematisch review heeft impact op de verbetering van diagnostische conclusies. De verwachting is dat clinici zich met de uitkomsten van dit onderzoek gesteund voelen in het inschatten van de geldigheid van cognitieve testprestaties. Het is hiermee implementeerbaar in de praktijk. Het onderzoek maakt een knappe vertaling van informatie met een zeer hoog niveau van evidentie (meta analyse) naar uiterst toepasbare informatie voor clinici. Het is daarmee praktijkgericht en van hoog niveau, en implementeerbaar met in potentie veel impact op klinische praktijk en voor opleidingen.'

Tweede plaats
Martine Wilbers eindigde op de tweede plaats met haar onderzoek Assessing learning potential in elderly stroke patients: The validity of the dynamic Clock.Drawing Task in comparison with the dynamic Wisconsin Card Sorting Test. 'Onder begeleiding van mijn supervisoren Chantal Geusgens en Caroline van Heugten heb ik onderzoek verricht naar het meten van leerbaarheid bij geriatrische revalidanten die een beroerte hebben doorgemaakt. Binnen de klinische praktijk worden vaak vragen gesteld over de leerbaarheid van revalidanten waarbij deze informatie gebruikt wordt bij klinische besluitvorming, bijvoorbeeld bij het bepalen welke zorg iemand nodig heeft. We hebben onderzocht of we leerbaarheid of meer specifiek 'cognitieve leerpotentie' bij deze doelgroep kunnen onderzoeken door middel van dynamisch testen, wat een specifieke toepassing is van neuropsychologisch onderzoek. Bij dynamisch testen meet je in hoeverre iemand de potentie heeft om te leren, bijvoorbeeld door te kijken of iemand profiteert van uitgebreide instructie, training of feedback. Wij hebben voor ons onderzoek bij geriatrische revalidanten een nieuwe dynamische kloktekentest ontwikkeld en dit vergeleken met een bestaande dynamische test. Nieuwsgierig geworden naar onze bevindingen? Bekijk dan onze publicatie: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23279095.2023.2171794.'

Gedeelde derde plaats
Robin van der Linde en Elly Niesten eindigden op een gedeelde derde plaats met onderzoek naar Personality disorder traits, maladaptive schemas, modes, and coping styles in participants with complex dissociative disorders, borderline personality disorder and avoidant personality disorder en resp. Experts’ Failure to Consider the Negative Predictive Power of Symptom Validity Tests.