RINO Zuid verzorgt het cursorisch onderwijs ten behoeve van de opleiding tot cognitief gedragstherapeutisch werker. Naast de leergang tot cognitief gedragstherapeutisch werker biedt RINO Zuid ook de leergang tot cognitief gedragstherapeut aan.

Wat doet een gedragstherapeutisch medewerker?
Als gedragstherapeutisch medewerker verricht u duidelijk omschreven gedragstherapeutische procedures die door de gedragstherapeut zijn geselecteerd. Dit doe je onder verantwoordelijkheid en supervisie van een gedragstherapeut. Je bent in staat om het probleem van een patiënt als zodanig te erkennen en hem aan het denken te zetten over de mogelijke aanpak ervan. Je weet hem te motiveren voor verandering en denkt mee over mogelijke interventies die voor verandering kunnen zorgen.

Voor wie is de leergang bedoeld?
Ben je maatschappelijk werker, sociaal pedagogische hulpverlener (SPH), sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) of werker in de jeugdhulpverlening? Met een van deze beroepen heb je het juiste instapniveau om deze leergang te gaan volgen.

Doel van de leergang
Tijdens deze leergang leer je de basisbegrippen van de cognitieve gedragstherapie kennen. Ook leer je de verschillende motiveringstechnieken, cognitieve technieken, operante behandelprincipes, zelfcontrole procedures en procedures van geleidelijke exposure als basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie kennen.

Opzet leergang
De leergang beslaat 48 cursusuren en 52 werkuren op het gebied van de gedragstherapie en leertheorie. De cursusuren zijn verdeeld in een basisdeel, 24 uur (theoretisch en praktisch) onderwijs (basiscursus gedragstherapeutisch medewerker) en een verdiepingsdeel, ook 24 uur. Je bent 1 jaar werkzaam in één van de door de VGct omschreven settingen waar tenminste wekelijks werkbegeleiding en supervisie door een geregistreerd gedragstherapeut kan worden gerealiseerd. 40 uur zal besteed worden aan supervisie /werkbegeleiding. Vereist is een aanstelling van minimaal 0,3 fte, waarbij tenminste 8 uur per week besteed wordt aan het daadwerkelijk verrichten van gedragstherapeutische procedures. De aard van de procedures zal per setting verschillend kunnen zijn.

Nadat je een inleiding in de leertheorie heeft doorlopen worden basisvaardigheden geoefend. Vervolgens maak je kennis met specifieke gedragstherapeutische benaderingen en technieken en oefen je daarmee. Naast aandacht voor de aanpak van As-I-problematiek is er gelegenheid om te oefenen in het hanteren van verschillende interactievormen bij persoonlijkheidsstoornissen.

Erkenning leergang
Deze post-HBO opleiding is erkend door de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie (VGCt).

Kosten en aanmelden
U kunt zich online voor de module inschrijven. Kijk op de website onder Aanbod voor een actueel overzicht van alle modules. De genoemde kosten zijn inclusief lunch en toegang tot de digitale leeromgeving.

Meer weten?
Neem contact op met een van onze RINO Plus medewerkers of via nascholing@rinozuid.nl.