Docent Ad Haans: ‘Onbegrepen gedrag wordt gedefinieerd door de achtergrond van degene die ermee geconfronteerd wordt. In mijn trainingen is het vertrekpunt dan ook altijd de vraag vanuit de deelnemer. Het gaat in eerste instantie om de toestand waarin je de burger aantreft en niet de diagnose. Het doel is om vanuit het eigen werkveld gericht te kijken naar het gedrag en een taxatie te maken van de mogelijkheden van communicatie. Pas in tweede instantie wordt (eventueel) de koppeling gemaakt met mogelijke oorzaken en wie waarbij te betrekken om hulpverlening tot stand te brengen.’

Social Media Post (instagram formaat) (17).png

Altijd één been in de praktijk
Ad werkt al vanaf zijn 18e in de zorg. ‘Naast mijn werk als docent en trainer ben ik werkzaam als sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij BuurtzorgT team de Meijerij. BuurtzorgT is een SGGZ organisatie die in kleine teams werkt. Cliënten thuis behandeld. Door met één been in de praktijk te staan kun je beter inschatten waar deelnemers mee worstelen, waar ze tegenaan lopen. Met een ruime ervaring in de psychiatrie, verslavingszorg en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking adviseer ik in casuïstiek, ontwerp ik en geef ik cursussen en trainingen.’

Onbegrepen gedrag
Onder onbegrepen of probleemgedrag verstaan we gedrag van mensen dat door de omgeving als moeilijk hanteerbaar ervaren wordt. Het is een manier om aan te geven dat er sprake is van een onderliggend probleem en soms de enige manier om zich te uiten. Allerlei achterliggende oorzaken kunnen de oorzaak zijn, zoals:

  • Verwardheid
  • Onder invloed zijn
  • Wanhoop

Vaak is er sprake van een samenvallen van verschillende problemen en vaak doet het zich voor bij mensen die tussen de raderen van de overheid terecht zijn gekomen.

Trainingsdag
De training “Omgaan met onbegrepen gedrag” neemt het zichtbare gedrag van de burger met onbegrepen gedrag als uitgangspunt. Met welke communicatie kan ik het oplossen? Ad: ‘We gaan niet alleen kijken, maar ook vóelen wat er bij de ander gebeurt. Vervolgens krijg je handvatten om daarmee om te gaan. Je hebt altijd een keuze, maak deze bewust: als ik dit zeg wordt de ander waarschijnlijk boos, ik kies er nu voor om het toch te zeggen. We bespreken een arsenaal aan vragen die je kunt stellen om te kijken of je tot een resultaat kunt komen dat gegeven de situatie het best haalbaar is.’

Binnen de training is ruimte om eigen casuïstiek in te brengen en gezamenlijk stil te staan bij de verschillende facetten die daarbij een rol spelen. De training kan bovendien worden uitgebreid met een masterclass waarbij in samenwerking met een trainingsacteur in een veilige setting gewerkt wordt aan het versterken van de eigen communicatieve vaardigheden.

Meer informatie
RINO Zuid biedt deze module aan voor twee doelgroepen, klik op de doelgroep voor meer informatie: