Hoogbegaafdheid: Signalering en diagnostiek

Home > Aanbod > Hoogbegaafdheid: Signale…

Over deze module

De leergang Hoogbegaafdheid is georganiseerd om jouw kennis over dit onderwerp te vergroten. Creativiteit, hoge intelligentie en motivatie zijn belangrijke factoren in het potentieel van hoogbegaafdheid. Vaak voelen cliënten zich niet begrepen en ontstaan er kleine trauma's die niet herkend worden. Na deze leergang ben je in staat om hoogbegaafdheid te (h)erkennen en de bijkomende ...

De leergang Hoogbegaafdheid is georganiseerd om jouw kennis over dit onderwerp te vergroten. Creativiteit, hoge intelligentie en motivatie zijn belangrijke factoren in het potentieel van hoogbegaafdheid. Vaak voelen cliënten zich niet begrepen en ontstaan er kleine trauma's die niet herkend worden. Na deze leergang ben je in staat om hoogbegaafdheid te (h)erkennen en de bijkomende problematiek te behandelen. Kinderen, jongeren en studenten met een heel krachtig cognitief intelligentiepotentieel staan samen met hun brede context (thuis, school, peers, virtueel) centraal. Vanuit een multidisciplinaire aanpak worden diagnostiek en behandeling op een interactieve manier besproken. De leergang bestaat uit 3 dagen en richt zich op:

In deze module 'signalering en diagnostiek' maak je in vogelvlucht kennis met de huidige stand van zaken rondom hoogbegaafdheid vanuit wetenschap en praktijk.

Rooster

Locatie: Eindhoven

17 november 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

17 november 2023

Middag (13:30 - 16:30)

Inhoud van de module

 • Introductie op hoogbegaafdheid
 • Wat verstaan we onder een Cognitief Potentieel Talent
 • Veelvoorkomende problemen
 • Signaleren, diagnostiek en misdiagnoses
 • Psychologische kwetsuren
 • Casuïstiek

ER IS NOG RUIMTE

Accreditatie

 • SKJ (via NVO) (In behandeling)
 • NVO / NIP-K&J (In behandeling)
 • NVvP (In behandeling)
 • LV POH-GGZ (In behandeling)
 • Verpleegkundig Specialisten Register (In behandeling)
 • Leerlijn

  Diagnostiek

  Leerroute

  (NS) Nascholing

  Omvang

  6 uur

  Zelfstudie

  4 uur

  Kosten

  € 295,00

  Niveau & Instroomeisen

  Je bent GZ-psycholoog, orthopedagoog, psychotherapeut, psychiater, basis psycholoog, SPV-er, POH-GGZ, medewerker binnen een wijkteam of een IB-er.

  Doelgroep

 • Adolescenten
 • Kinderen & jeugd
 • Docent

  drs. Mia Frumau-van Pinxten