Goede zorgverlening vereist een constante bereidheid jezelf te bevragen en te verbeteren en blijvend bereid zijn om te leren. Hoe houd je de ontwikkelingen bij? Als expert in je vak onderscheid je je door je wetenschappelijke bagage. Maar hoe houd je deze up to date? De NVGzP, RINO Zuid en het NIP ondersteunen jou hierbij door: de Vraag van de Week. Iedere week publiceren wij gezamenlijk een vraag en wetenschappelijk artikel over het werkgebied van de psychotherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, klinisch (neuro)psycholoog en de orthopedagoog generalist. De vragen zijn gericht op wetenschappelijke kennis en opgesteld door experts uit het werkveld en onze leden.

Accreditatie
Voor het correct beantwoorden van 10 vragen, binnen een periode van 3 maanden (in die periode worden gemiddeld 12 vragen gepubliceerd), kunnen klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen 5 accreditatiepunten verdienen. RINO Zuid controleert per periode van 3 maanden of je aan de eisen hebt voldaan en voert de deelname in op PE-online.  Je kunt 1x per jaar accreditatiepunten voor de ‘Vraag van de week’ laten bijschrijven. Indien je als deelnemer binnen de gestelde periode van 3 maanden, niet voldaan hebt aan de gestelde 10 vragen, zal de periode een maand verschuiven.

Bekijk de vragen op: Vraag van de week - NVGzP .