LEERLIJN NIEUW DENKEN NIEUW DOEN

Home > Landingspagina's > LEERLIJN NIEUW DENKEN NI…

logo-nieuw-denken-nieuw-doen-groot.png

Een nieuwe visie op zorg, gebaseerd op het gedachtengoed van de Positieve Gezondheid van Machteld Huber en de inzet van ervaringsdeskundigen, wordt door RINO Zuid en Markieza ondersteund. De volgende stap is om dit gedachtegoed daadwerkelijk in de praktijk te gaan brengen, door in de spelen op de transities in het sociaal domein, door samen te werken en elkaar aan te vullen en hulp dichterbij de burger aan te bieden. RINO Zuid en Markieza ontwikkelden daarom samen de leerlijn ‘Nieuw denken, nieuw doen; samen werken aan waardevolle zorg.’

Nieuw denken

Bij RINO Zuid en Markieza vinden we het belangrijk dat mensen in hun kracht staan en kunnen focussen op een betekenisvol leven. We willen hen naast de beste psychologische en pedagogische zorg ook persoons- en systeemgerichte zorg en begeleiding bieden en daarbij aansluiten op persoonlijke behoeften van mensen. Met als uitgangspunt de regie bij de mensen zelf te laten en ze te helpen hun eigen beslissingen te nemen.

Nieuw doen

Anders denken zorgt voor anders doen. Dat vereist nieuwe kennis en vaardigheden. Hoe werk je samen met ervaringsdeskundigen en andere disciplines aan positieve gezondheidszorg? Welke netwerken zijn belangrijk (in de wijk, in de omgeving van de cliënt) en hoe zet je ze in bij waardevolle zorg? Hoe ondersteun je de cliënt bij het vergroten van autonomie en zijn/haar verlangen een zinvol leven te leiden? Hoe zet je eigen ervaring met ontwrichting en herstel in en wat is de meerwaarde daarvan voor jou en de cliënt? Welke communicatievaardigheden zijn nodig bij een gelijkwaardige en herstelgerichte zorgrelatie? We richten ons op de veerkracht van mensen en op wat hun leven betekenisvol maakt. De leerlijn slaat een brug tussen zorg en welzijn en is daarom op werkers uit beide sectoren gericht.

Aanbod

De leerlijn bestaat uit een basismodule Herstelgerichte zorgverlening en begeleiding en drie vervolgmodules.

Systeemgericht werken

In deze module maakt u kennis met verschillende vormen van systeemgericht werken en de bijdrage die ze leveren aan herstel, eigen regie en empowerment. Wat werkt in uw praktijk bevorderend en belemmerend?

Autonomie, zelfregie en zingeving

Deze begrippen zijn belangrijke bouwstenen bij herstel, eigen kracht en een betekenisvol leven. Aan de hand van een bezinning op deze begrippen en een aantal concrete voorbeeldprojecten bieden we u handvatten voor toepassing in uw praktijk.

Herstel- en krachtgericht communiceren

Deze module biedt u een praktische invulling van “nieuw denken, nieuw doen”. Hoe kijkt u naar de werkrelatie tussen u en uw zorgvrager/cliënt (denken)? Welke communicatie draagt bij aan herstel en empowerment en welke vaardigheden heeft u daarbij nodig (doen)?