Hieronder zie je een overzicht van de veelgestelde vragen over het traject toetsing en scholing herregistratie Gezondheidszorgpsycholoog. Onderstaande vragenlijst heeft inhoudelijk betrekking op de scholingseis voor herregistratie. Staat het antwoord op je vraag er niet bij? Stuur dan een e-mail naar: nascholing@rinozuid.nl.

Voor algemene vragen over de herregistratie verwijzen wij je naar de veelgestelde vragen op de website van het BIG-register.

Vragen algemeen

+
Ik weet niet zeker of ik aan de urennorm voor herregistratie voldoe. Moet ik nu de toets maken?

Op de website van het BIG Register vind je het beoordelingskader waarin staat vermeld welke uren meetellen. Werkervaring mag je alleen meetellen als het aan de eisen voldoet zoals beschreven in het beoordelingskader gezondheidszorgpsycholoog. Mocht je na het zien van de eisen op dit punt nog aanvullende vragen hebben dan kun je daarvoor contact opnemen met het BIG-register.

+
Ik sta momenteel niet meer geregistreerd in het BIG-register omdat mijn herregistratietermijn is verlopen. Met welk nummer kan ik me aanmelden voor het traject herregistratie?

Vermeld op het aanmeldingsformulier: niet geregistreerd.

+
Kan ik een toets herkansen?

Als je slaagt voor alle onderdelen van de toets ontvang je het PRC. Bij een onvoldoende op een van de onderdelen van de toets, kun je de toets herkansen. Je kunt de toets zo vaak herkansen als nodig. Echter, bij een herkansing dien je je opnieuw in te schrijven en te betalen voor de toets. Het is niet mogelijk om u voor een los toetsonderdeel in te schrijven. Inschrijven is alleen mogelijk voor de gehele toets Diagnostiek en Indicatiestelling of voor de gehele toets Behandeling en evaluatie. Wel hoef je alleen het betreffende toetsonderdeel te maken waarvoor de onvoldoendes zijn behaald. Voor de overige (behaalde) toetsonderdelen geldt dan vrijstelling.

Vragen vaardighedentoets

+
Wat houdt de vaardighedentoets precies in?

Je vindt de vaardigheden-toetsonderdelen hier.

+
Voor de vaardigheden-toetsonderdelen worden praktijkwerkzaamheden gevraagd. Is er een lijst van praktijkinstellingen waar ik deze werkzaamheden kan doen?

Nee, je moet zelf regelen dat je beschikt over voldoende recente ervaring (niet ouder dan een jaar) om de casussen voor jouw portfolio (de vaardigheden-toetsonderdelen) te kunnen maken.

+
Wat zijn de eisen voor de casussen van vaardigheden-toetsonderdelen die gemaakt moeten worden?

Op de pagina aanvullende informatie vind je alle informatie over de vaardighedentoets. Je kunt daar precies zien wat er wordt gevraagd en wat je moet inleveren.

+
Ik kan geen erkende praktijkinstelling vinden om mijn praktijkwerkzaamheden voor de vaardigheden-toetsonderdelen te doen. Wat nu?

Een erkende praktijkinstelling is ook niet nodig. De werkzaamheden die voor de vaardigheden-toetsonderdelen mee mogen tellen, moeten voldoen aan drie eisen. Deze eisen zijn gelijk aan de criteria van de werkervaringeis. De drie eisen zijn:

  • De werkzaamheden moeten liggen op het terrein van de individuele gezondheidszorg. Dit zijn werkzaamheden die rechtstreeks zijn gericht op een persoon met het doel de gezondheid van de persoon te bevorderen of te bewaken.
  • De werkzaamheden moeten altijd vallen binnen het deskundigheidsgebied van het beroep waarvoor je herregistratie aanvraagt. Als je werkt in een ander beroep of andere functie dan gezondheidszorgpsycholoog kunnen werkzaamheden meetellen als zij binnen het deskundigheidsgebied vallen.
  • Als je werkt in een ander beroep of andere functie dan gezondheidszorgpsycholoog, moeten de werkzaamheden minimaal op WO-niveau worden uitgevoerd.

Je dient zelf te beoordelen op basis van deze eisen of je gekozen praktijkwerkzaamheden aan deze eisen voldoen. Je kunt de praktijkwerkzaamheden bijvoorbeeld uitvoeren:

  • In overleg bij een bevriende praktijk
  • Bij een persoon in jouw omgeving met klachten op de vastgestelde aandachtsgebieden (zie daarvoor de vaardighedentoets)

De vaardighedentoetsen hebben als doel de deelnemer aan het traject de gelegenheid te geven om aan te tonen dat voldaan wordt aan het competentieprofiel van de GZ-psycholoog (zie bijlage studiegids).

+
Ik heb twee cliënten gevonden die aan de eisen voldoen voor mijn vaardighedentoets Diagnostiek. Kan ik deze cliënten ook voor mijn vaardighedentoets behandeling gebruiken?

Het is geen probleem om voor beide toetsen dezelfde cliënten te gebruiken, mits de casus maar aan de eisen van beide toetsen voldoet.

+
De vaardighedentoets moet worden ingeleverd op de datum van de kennistoets (volgens de studiehandleiding). Kan ik mijn vaardighedentoets ook later inleveren?

Ja, je kunt de vaardigheden toetsonderdelen inleveren (uploaden) wanneer je wilt. Houd er rekening mee dat de gemaakte toetsonderdelen 2 jaar geldig zijn vanaf datum inleveren. Binnen deze termijn moeten alle onderdelen met goed gevolg zijn afgelegd om een Periodiek Registratiecetificaat te kunnen ontvangen.

+
Ik heb al één casus geschreven. Kan ik deze laten nakijken?

Nee. De vaardighedentoets wordt pas in behandeling genomen als alle onderdelen (d.w.z. casus 1, casus 2 en het cv) zijn geplaatst op Leerrijk.

+
Als ik op één van de toetsonderdelen (bijvoorbeeld een casus) een onvoldoende heb, vervallen dan de onderdelen die ik wél voldoende heb gemaakt in het traject?

Nee. Jouw voldoende resultaten worden bewaard binnen de termijn van twee jaar. Als je binnen deze twee jaar aan alle onderdelen van de toets voldoet, dan ontvang je het PRC.

+
Het materiaal voor de vaardighedentoets mag niet langer dan één jaar oud zijn. In het geval van behandeling moet deze uit minstens twaalf sessies bestaan. Moet ik de verjaringstermijn dan rekenen vanaf het begin of vanaf het einde van de behandeling?

Je kunt de termijn rekenen vanaf de laatste behandelsessie.

+
Voor de toets diagnostiek dien ik testen af te nemen. Wat als ik niet beschik over het juiste testmateriaal?

Je bent in jouw rol als professional zelf verantwoordelijk voor de beschikking over het juiste testmateriaal.

+
Ik ben klinisch psycholoog. Moet ik me nu herregistreren als GZ-psycholoog?

Als je als specialist staat ingeschreven bij de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten hoef je geen herregistratie als GZ-psycholoog aan te vragen. Wel moet je ingeschreven blijven in het BIG-register. Zie voor meer informatie de website van het BIG-register.

Vragen kennistoets

+
Hoe kan ik mij het beste voorbereiden op de kennistoets?

Je kunt je inschrijven voor de kennistoets behandeling en evaluatie en/of voor de kennistoets diagnostiek en indicatiestelling. Na inschrijving ontvang je inloggegevens voor Leerrijk. Hier is alle informatie over de toetsing te vinden. Je vindt hier de literatuurlijst, informatie over het plannen van de toets en je kunt hier de vaardighedendentoets inleveren.

+
Wanneer kunnen de kennistoetsen gemaakt worden?

Wanneer je de toets online maakt kun je de toets inplannen op het moment dat je je voldoende hebt voorbereid. Mocht je de toets liever op locatie (in Eindhoven) willen maken dan kan dit ook. Hiervoor worden enkele momenten per jaar gepland.