Diagnosticeren, indicatiestelling en behandelen
Als GZ-psycholoog ben je inzetbaar als generalist en heb je kennis van het brede werkveld van de GGZ. Je behandelt zelfstandig psychische stoornissen, problemen in de levenssfeer en psychische aspecten die samengaan met lichamelijke ziektes, invaliditeit en handicaps. Je stelt diagnoses, indiceert en behandelt mensen met psychisch sociale problemen. Wil je meer lezen over wat het beroep van GZ-psycholoog inhoudt? Lees dan het beroepsprofiel op de site van de Nederlands Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie.

Gezondheidszorgpsycholoog K&J
Als GZ-psycholoog kinderen & jeugd werk je o.a. bij de afdeling jeugd van een (G)GZ-instelling, een schooladviesdienst, in de jeugdhulpverlening, jeugd tbs, instelling voor gehandicaptenzorg of bij een particuliere praktijk. Naast specifieke kennis op het gebied van kinderen en jeugd doe je ook kennis op over volwassenen en ouderen.

Gezondheidszorgpsycholoog V&O
Als GZ-psycholoog volwassenen & ouderen werk je bij een instelling in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld in een GGZ-instelling, verpleeghuis, revalidatie-instelling of een forensische instelling. Ook kun je werken in een zelfstandige praktijk. Naast specifieke kennis op het gebied van volwassenen en ouderen doe je ook kennis over- en ervaring met jeugd en ouders op.