Keynote | Prof. Guy Bosmans
Gehechtheid in de hulpverlening; door het bos de bomen zien

Gehechtheid, het ligt op ieders tong en bij elke casus voelen we dat erover veilige of onveilige gehechtheid kan nagedacht worden. Maar wat is gehechtheid eigenlijk? Wat is het wel, en vooral, wat is het niet? Hoe kan je het detecteren? Is er een specifiek diagnostisch protocol? Wie is angstig gehecht? Wie onveilig? En wat dan met gepreoccupeerde of ontkennende, ambivalente, of resistente gehechtheid? Hoe vind je je weg in deze toren van Babel? Guy Bosmans gaat er in zijn lezing uitgebreid op in.

Guy Bosmans is hoogleraar klinische kinder- en jeugdpsychologie aan de KU Leuven, hij is oprichter en academisch hoofd van de ABFT-opleiding in België en Nederland. Hij doet onderzoek naar de ontwikkeling van gehechtheid en de rol van gehechtheid in de ontwikkeling en behandeling van gedrags- en emotionele problemen bij kinderen en jongeren. Hij zet zich in voor de implementatie van ABFT en een ABFT-geïnspireerde hulpverlening in verschillende voorzieningen, ziekenhuizen, en hulpverleningsorganisaties. Verder heeft hij o.a. samen met Leen Van Vlierberghe een lagere schoolversie van ABFT ontwikkeld en doet hij samen met Claudi Bockting, Nadia Van der Spek, Nele Bergers en Luana Gavan onderzoek naar de effectiviteit van ABFT bij de behandeling van suïcidale jongvolwassenen in de REPAIR studie.

Keynote | Prof. em. Guy Diamond
Robust and effective family treatment

We all know that depressed mood and anhedonia (the inability to feel pleasure) are risk factors for youth suicide. The STORM program can help us identify and manage some of these symptoms but often we need the family as a safety net to protect these youth. Also, sometimes family conflict can be a driver of distress in adolescents. But how do we engage parents into the treatment process? And once they participate how do we improve relationships so parents can provide the necessary secure base. Guy Diamond will address how the framework of Attachment based family therapy addresses these challenges. He will describe the spirit, goals and core principles of this robust family therapy treatment model. What is the role of attachment in the ambulant and clinical environment? Why and how to put it at the center of therapeutic conversation? How to build enough trust and engagement so that family members can work through past relational trauma and disappointment that often fuel family discord. This talk is for everyone working with children and youngsters or responsible for youth care policy.

Guy Diamond Ph.D. is Professor Emeritus at the University of Pennsylvania School of Medicine and was Associate Professor at Drexel University in the College of Nursing and Health Profession until he retired in 2023. At Drexel, he was the Director of the Center for Family Intervention Science (CFIS). His primary work has been in the area of youth suicide prevention and treatment research. On the prevention side, he has created a program focused on training, screening and triage to be implemented in non-behavioral health settings. On the treatment side, he has focused on the development and testing of attachment-based family therapy (ABFT), especially for teens struggling with depression and suicide. ABFT has now been applied to children and young adults, LGBTQ youth and adults, and adopted in clinics all over the world where it is used as a transdiagnostic approach to patient mental health and ruptures in family attachment. Dr. Diamond is now President of the ABFT International Training Institute which disseminates this model around the world.

Workshop | Wanhopige ouders weer in hun kracht
Tara Santens en Karen Bauwens

Ouders willen het beste voor hun kind. Ondanks deze vaststelling, loopt het toch regelmatig mis. Vanuit eigen temperament en ervaringen reageren ze op wat ze denken dat hun kind nodig heeft. Als dan blijkt dat dit niet lijkt te werken, als een kind opstandig wordt of somber, ontstaan er gevoelens van schaamte, schuld, frustratie… Hoewel ouders niet anders willen dan het goed doen voor hun kinderen staan deze gevoelens vaak in de weg om hun verantwoordelijkheid echt op te nemen.

Hoe kan je als hulpverlener en als mens ouders hierin helpen? Hoe kan je hen toch, vanuit respect en waardering voor wat ze proberen te doen, helpen hun blinde vlekken te zien en ermee aan de slag te gaan?

In deze workshop gaan we op zoek naar strategieën om ouders een zo’n groot mogelijke kans te geven om hun verantwoordelijkheid ten opzichte van hun kind op te nemen en zich echt af te stemmen op wat het nodig heeft.

Dr. Tara Santens is als klinisch orthopedagoge betrokken bij onderzoek naar gehechtheid bij kinderen en jongeren en hun ouders en naar het implementeren en dissemineren van Attachment-Based Family Therapy (ABFT) in het Vlaamse en Nederlandse hulpverleningslandschap. Ze verbleef een jaar in Philadelphia (USA) waar ze aan Drexel University intensief opgeleid werd in ABFT door ontwikkelaars Prof. Dr. Guy Diamond en Dr. Suzanne Levy. Ze is co-founder van het ABFT Belgium trainingscentrum aan KU Leuven, waar ze actief is als opleidingscoördinator, trainer en supervisor. Haar missie is om de kennis rond het gehechtheidsgericht werken en ABFT bij hulpverleners te vergroten zodat meer gezinnen met worstelende kinderen en jongeren toegang krijgen tot verbindende trajecten waarbij het herstellen en versterken van de steunrelatie ingezet wordt als belangrijk deel van het medicijn.

Karen Bauwens is klinisch psycholoog, systeemtherapeut en ABFT therapeut, -supervisor en opleider. Ze werkt ruim 25 jaar met kinderen, adolescenten en hun ouders. Aanvankelijk werkte ze als begeleider en later als supervisor binnen de bijzondere jeugdzorg. Gaandeweg combineerde ze dit werk met de coördinatie van een team gespecialiseerd in psychodiagnostiek en het aanbieden van psychotherapie als zelfstandige in bijberoep.

Vanuit een grote interesse in het werken met gezinnen van jongeren met depressieve en angstklachten vond ze een tiental jaar geleden een plek op de raadpleging ‘Angst- en stemmingsstoornissen’ binnen UPC Z.ORG KU Leuven waar ze nu nog steeds actief is als psychotherapeut. Daarnaast maakt ze sinds 2017 deel uit van het opleidersteam van ABFTbelgium (KU Leuven) waarvoor ze supervisie en trainingen geeft in België en Nederland. Naast deze werkzaamheden is ze ook lid van de Raad van Bestuur van Tonuso, centrum voor jeugdhulp.

Workshop | Schoolkinderen, 8-12 jaar, met ernstige emotionele- en gedragsproblemen
Leen van Vlierberghe

Het ABFT-model werd ontwikkeld met adolescenten als doelgroep. Sommige aspecten ervan zijn moeilijk toepasbaar bij een jongere populatie. Kinderen kunnen bijvoorbeeld nog niet op een abstracte manier over zorgrelaties denken. Kinderen zijn ook meer ‘doeners’ dan ‘praters’ en hebben de nabijheid van hun ouders nog nodig om rond zorgervaringen te kunnen werken met een therapeut. Deze inzichten hebben geleid tot de ontwikkeling van Middle Childhood ABFT (MC-ABFT), een gehechtheidsgerichte interventie gebaseerd op het ABFT model. De MC-ABFT bestaat uit meer spel en actie en geeft de ouders een meer centrale plaats in de therapie. In deze workshop nemen we je mee door de verschillende specifieke therapeutische taken van MC-ABFT. We staan vooral stil bij de leeftijdsspecifieke aanpassingen aan het originele ABFT-model.

Dr. Leen Van Vlierberghe is klinisch psycholoog en systeemtherapeut. Ze werkte zowel in ambulante als in residentiële settings met (jonge) kinderen en hun gezinnen. Samen met Prof. Dr. Guy Bosmans ontwikkelde en onderzocht zij de voorbije jaren aan de KULeuven een aangepaste vorm van ABFT, die zich specifiek richt op kinderen (8-12 jaar) met gedrags- en/of emotionele problemen en hun ouders. Momenteel is Leen werkzaam bij Familieplatform, een kennis- en expertisecentrum rond het familieperspectief in de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen. Daarnaast geeft ze les en training aan psychologen en therapeuten in opleiding en verzorgt ze vanaf 2024 MC-ABFT trainingen bij RINO Zuid.

Workshop | Omgaan met suïcidaliteit bij jongeren vanuit een gehechtheidsperspectief
Jasmijn Creten en Ludmilla Moons

ABFT is als gezinstherapie ontwikkeld om bij uitstek de groep van jongeren die worstelen met depressie en suïcidaliteit en hun ouders te helpen. Door het herstellen en vergroten van het vertrouwen van de jongere in de ouders als steunbron, biedt ABFT een antigif tegen de machteloosheid en de eenzaamheid die suïcidaliteit met zich meebrengt. Zo kan het gezin een deel van het medicijn worden.

Suïcidaliteit wordt gekenmerkt door uit verbinding gaan. Het gehechtheidsdenken geeft ons een kader en handvaten om op een verbindende manier met een thema aan de slag te gaan dat ons als hulpverlener, leerkracht,… zo diep kan raken.

Deze workshop hoopt je inspiratie te bieden in hoe gehechtheidssensitief werken in het omgaan met suïcidaliteit er in de praktijk uit kan zien.

Jasmijn Creten is master in de klinische psychologie en relatie- en gezinstherapeut. Ze is gecertificeerd ABFT-therapeut, -opleider en -supervisor in België en Nederland en verbonden aan het ABFT Belgium Trainingcenter. Ze heeft veel expertise in het werken met volwassenen en jongeren met complexe psychische moeilijkheden, depressie, trauma en suïcidaliteit. Als suïcidepreventiewerker (Vlaamse Suïcidepreventiewerking) trainde en coachte ze hulpverleners en organisaties in het begeleiden van suïcidale cliënten en het uitwerken van een suïcidepreventiebeleid. Momenteel werkt ze, naast haar privé-praktijk, als zorginhoudelijk coördinator, psycholoog en gezinstherapeut op een psychiatrische behandeleenheid voor jongeren en jongvolwassenen binnen Zorggroep Multiversum. Ze maakt deel uit van het ABFT Belgium trainingscenter verbonden aan de KU Leuven waar ze actief is als opleider, trainer en supervisor.

Ludmilla Moons is een internationaal gecertificeerd therapeut, trainer en supervisor in de ABFT en verbonden aan het ABFT Belgium Trainingcenter. Ze werkt als Trainster en supervisor ABFT in België en Nederland en verbonden aan het ABFT Belgium Trainingcenter. Ze is daarnaast therapeut in Emotionally Focused Couples Therapy (EFT), voor partners die willen werken rond vertrouwen, emotie en gehechtheidskwetsuur. Ze is werkzaam geweest in het toegankelijk maken van laagdrempelige ggz zorg voor K&J en hun gezin in Vlaanderen en werkt naast haar trainerschap als beleidsmedewerker en supervisor bij Universitair Psychiatrisch Centrum in Duffel.

Worksop | ABFT: the Intensive. Exclusief voor ABFT level 1 en 2 professionals (of in opleiding)
Guy Diamond

Guy Diamond will review the basic mechanisms of change, clinical structure and goals of Attachment Based Family Therapy. The workshop will inspire as much as teach therapists how to use their own clinical wisdom to facilitate life changing conversations in the therapy room. With special attention for task 4.

Guy Diamond Ph.D. is Professor Emeritus at the University of Pennsylvania School of Medicine and was Associate Professor at Drexel University in the College of Nursing and Health Profession until he retired in 2023. Lees hierboven verder.