Aanvraag erkenning
Alleen erkende praktijkinstellingen kunnen opleidingsplaatsen voor BIG-opleidingen aanbieden, dit is wettelijk zo geregeld . Als je als praktijkopleidingsinstelling voor de GZ-opleiding erkend wilt worden, kun je dit via praktijkinstellingen@rinozuid.nl kun aan ons doorgeven. In oktober 2024 zullen, naar verwachting, de erkenningsvisitaties in de Caribbean plaatsvinden.

Erkenningsbrief
Vraag je een erkenning aan voor een GZ-opleiding? Dan ontvang je van ons bij goed resultaat een positief advies in de vorm van een erkenningsbrief. Deze brief is nodig om zelf erkenning aan te vragen bij de Commissie Registratie en Toezicht van de FGzPt.

De kwaliteitsnormen opleidingseisen gezondheidszorgpsycholoog vind je hier. Het vLOGO kwaliteits- en erkenningskader kun je hier lezen.