Besloten is om een interne en een externe vertrouwenspersoon te benoemen. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de noodzaak dat een vertrouwenspersoon enerzijds dagelijks zichtbaar en benaderbaar is maar ook de onafhankelijk gegarandeerd wordt. Tevens wordt geadviseerd om hierin zorg te dragen voor zowel een man als een vrouw als vertrouwenspersoon.

Het bestuur van RINO Zuid heeft ten behoeve van het bovenstaande een regeling RINO Zuid Gedragscode en Instelling Vertrouwenspersoon vastgesteld.