Ook landelijk lopen er initiatieven om de doorstroom uit de masteropleidingen te versterken en door gepersonaliseerd opleiden basispsychologen sneller en gerichter door te leiden naar de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog. Onder dit bericht tref je de nieuwsbrief en een factsheet van het ministerie van VWS aan waarin dit beschreven wordt.

Marrik van Rozendaal, directeur bij RINO Zuid, gaat met vertegenwoordigers van onze universiteiten in Zuid Nederland en onze praktijkopleidingsinstellingen in gesprek om te onderzoeken of we in Zuid-Nederland een initiatief kunnen nemen om de verbinding tussen master- en postmasteropleidingen te versterken.

Bent u geïnteresseerd om hierin mee te denken? Neem dan contact op met Marrik van Rozendaal via marrikvanrozendaal@rinozuid.nl. Na inventarisatie ontvangt u een definitieve uitnodiging.