Petri is geen onbekende van RINO Zuid, als hoofdopleider van de GZ-opleiding heeft ze haar steentje bijgedragen aan onze opleidingen. Naast deze rol heeft ze als hoogleraar 10 jaar geleden bij Tranzo, een departement van Tilburg University, de Academische werkplaats Leven met een verstandelijke beperking opgericht. Tranzo werkt samen met praktijkinstellingen aan innovatie van het (zorg)aanbod in de sector zorg en welzijn. Het gaat hierbij om duurzame samenwerkingsverbanden met de praktijk, waarbij onderzoeksthema's als kwaliteitszorg en ervaringsdeskundigheid centraal staan. ‘Er waren al diverse academische werkplaatsen, maar niet voor mensen met een verstandelijke beperking. Ik kreeg de kans om een nieuwe academische werkplaats te bouwen, waar inmiddels 15 gehandicaptenzorgorganisaties en de belangenorganisatie LFB structureel aan verbonden zijn. Door deze enorme groei en de groei die de GZ-opleiding in diezelfde periode doormaakte, besloot ik in 2016 om me volledig op mijn academische werkplaats te richten en te stoppen met mijn rol als hoofdopleider.’

Visie op opleiden
Petri heeft goede herinneringen aan haar periode als hoofdopleider bij RINO Zuid en start enthousiast aan haar bestuursfunctie. ‘In mijn rol als bestuurslid wil ik een bijdrage leveren aan het opleiden van gemotiveerde en kundige zorgprofessionals in alle sectoren van de gezondheidszorg zoals de GGZ maar ook de ouderenzorg of de gehandicaptenzorg. Mijn uitgangspunt is dat wetenschappelijke kennis, professionele kennis en ervaringskennis gelijkwaardig zijn aan elkaar. Het is belangrijk dat nieuwe wetenschappelijke kennis een plek krijgt in de praktijk: in begeleiding of behandeling, in het leven van cliënten of patiënten zelf, maar ook binnen opleidingen. Hoe kan nieuwe kennis optimaal ingezet worden in mbo-, hbo- of de postmaster-opleidingen zoals bij RINO Zuid.’ Petri vindt het ook van belang zich bewust te zijn van veranderingen in de samenleving die invloed hebben op de inrichting van het onderwijs. Vanuit de dialoog met cliënten, familie, zorgprofessionals en samenleving en met oog voor de context van de zorg, kunnen we onderwijs ook in de toekomst aan laten sluiten bij dat wat nodig is.’

Voor iedereen een plekje
Petri werkt vanuit het ideaal om te komen tot een samenleving waar iedereen zich welkom voelt. Ongeacht of je wel of niet een beperking hebt. Petri: ‘Een inclusieve samenleving vraagt om een samenleving die openstaat voor de ander, een samenleving die welkom heet. Ik ben ervan overtuigd dat dit beter lukt als je begrijpt hoe het is om bijvoorbeeld met een psychische aandoening of een beperking te leven of om een kind met een beperking te hebben. Hoe makkelijk of moeilijk is het om ‘gewoon’ mee te doen? Hoe belangrijk is je omgeving? Wat als je als ouder(s) de zorg niet langer alleen kunt dragen? Dit was voor mij de reden om een podcastserie te beginnen. Hiermee wil ik laten zien wat er bijvoorbeeld speelt in de levens van mensen met een verstandelijke beperking en hun families, maar bovenal wil ik hun kracht delen. De thema’s gelijkwaardigheid en inclusie liggen mij na aan het hart en staan centraal in mijn werk.’