RINO Zuid inventariseert jaarlijks welke praktijkinstellingen plaatsen willen aanvragen voor de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog, Psychotherapeut, Orthopedagoog Generalist en Klinisch Psycholoog. Nieuw in 2023 is de opleiding ‘Aansluiting master GZ’. Wij nodigen u hierbij uit om door te geven hoeveel personen u in 2023 wilt gaan opleiden voor een of meerdere van deze opleidingen. U kunt het gewenste aantal tot 15 februari 2022 aan ons doorgeven.

De regie op de aanvraagprocedure ligt bij de praktijkopleider van uw instelling. De praktijkopleider ontvangt deze informatie ook persoonlijk. Dient u voor het eerst een aanvraag voor een opleiding in? Kijk dan goed naar de erkenningsprocedure op onze website.

Beschikbaarheidsbijdrage
RINO Zuid inventariseert de opleidingsplaatsen ook op verzoek van het ministerie van VWS, dat zorg draagt voor verdeling van de gesubsidieerde plaatsen. Alleen erkende praktijkinstellingen en door RINO Zuid toegewezen opleidingsplaatsen komen in aanmerking voor deze beschikbaarheidbijdrage.

Medio maart ontvangt u van ons bericht welke opleidingsplaatsen wij doorleiden naar het Toewijzingsorgaan Opleidingsplaatsen (TOP), dit doen we uiterlijk eind maart. Ons uitgangspunt is in principe alle aanvragen door te leiden, TOP beslist uiteindelijk of een bijdrage wordt toegekend. U wordt hierover rechtstreeks door TOP geïnformeerd.

Opleidingen
U kunt voor 2023 een plaats aanvragen voor de volgende opleidingen (de genoemde startmomenten zijn onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen):

  • Gezondheidszorgpsycholoog V&O | start in januari & september
  • Gezondheidszorgpsycholoog K&J | start in januari & september
  • Psychotherapeut V&O | start in januari (1)
  • Psychotherapeut K&J | start in januari (1)
  • Orthopedagoog generalist | start in januari & september (2)
  • Klinisch psycholoog V&O | start in januari & september
  • Klinisch psycholoog K&J | start in september
  • Aansluiting Master GZ | start in januari

(1) De opleiding tot psychotherapeut wordt aangeboden in een drie- en vierjarige variant. Wij adviseren om de driejarige variant te overwegen omdat de deelnemer hiermee beter voorbereid is op de toekomstige ontwikkelingen in het beroepsveld.

(2) Voor de opleiding tot orthopedagoog generalist kunt u geen beschikbaarheidsbijdrage aanvragen. Wel vragen wij u uw wensen voor deze opleiding aan ons door te geven zodat wij tijdig zicht hebben op uw opleidingsbehoefte.

Vragen
Heeft u vragen over het aanvragen van opleidingsplaatsen of de beschikbaarheidsbijdrage? Stuur dan een e-mail naar praktijkinstellingen@rinozuid.nl.