Het landelijk programmateam Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV), geïnitieerd vanuit de Opleidingsraad van de FGzPt, streeft naar opleidingen die voortdurend aansluiten bij de behoefte van de maatschappij en behandelmogelijkheden, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen. Een van de hoofdpunten hiervan is het verbeteren van de aansluiting tussen de masteropleiding psychologie aan de universiteiten in Nederland en de opleiding tot GZ-psycholoog. Hoofdopleider van de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog bij RINO Zuid prof. dr. Bas van Alphen: ‘de gemiddelde wachttijd is nu zo’n 5 jaar en inmiddels loopt het stuwmeer van masterpsychologen die na een eenjarige master al werkzaam zijn in de GGZ op naar een schatting van zo’n 6.000 personen.’

Wil je deelnemers aanmelden?
Vanaf 1 december 2021 is het mogelijk om het gewenste aantal opleidingsplaatsen in 2023 bij ons in te dienen. Op het aanvraagformulier kun je aangeven of je plekken wilt reserveren voor deze opleiding.

Meer informatie en vragen
Kijk voor meer informatie over het aanvragen van opleidingsplaatsen op: Aanvraag opleidingsplaatsen - RINO Zuid. Heeft u vragen over deze e-mail, dan kunt u een e-mail sturen naar gz@rinozuid.nl.