De angst en onmacht van mensen over hun toekomst staat in dit programma centraal. De onzekerheid over een kans op een goede opleiding, op werk en inkomen, op een woning en op een goede toekomst voor hun kinderen, is beangstigend. Samen met een te snel veranderende wereld, veiligheid die onder druk staat, immigratie, onzekerheid over de eigen identiteit, het klimaat, big data en nu weer het virus, betekenen veel te veel verlies van controle en dus angst. Hoe gaan mensen daar mee om?

Perdu.png

De Stichting Breukvlakken organiseert in nauwe samenwerking met Stichting Perdu, vijf spannende avonden over mensen die ieder op een eigen wijze door angst worden gedreven. Met deskundigen, de psychoanalyse, de poëzie en een moderator gaan we deze angsten te lijf. Elke avond opent met een nieuw, speciaal voor deze gelegenheid geschreven gedicht. Daarna wordt het onderwerp van de avond ingeleid door een deskundige waarna er tijd is voor een tweede gedicht. Hierna worden zowel spreker als dichter vanuit de psychoanalyse geduid door een vertegenwoordiger van Stichting Breukvlakken. Als de tijd het toelaat is er gelegenheid voor het publiek om vragen te stellen aan de verschillende sprekers. De vijf donderdagavonden vinden, afhankelijk van de omstandigheden, plaats in Perdu en online. Het maximaal aantal bezoekers in Perdu is afhankelijk van de dan geldende regels. Alle avonden zullen via een livestream toegankelijk zijn voor een breed publiek. Het programma is vanwege de livestream afgestemd op maximaal 1,5 uur. De avonden beginnen om 20.00 uur.

  • Avond 1 | 15 april 2021 De complotdenker en zijn neef, de producent en consument van ‘nepnieuws’
  • Avond 2 | 6 mei 2021 De autoritaire leider
  • Avond 3 | 27 mei 2021 De hystericus, de massahysterie, het te harde schreeuwen
  • Avond 4 | 17 juni 2021 De vreemdeling
  • Avond 5 | 1 juli 2021 De bedreigde democratie

Bekijk het uitgebreide programma in de flyer.

Kaartverkoop via www.perdu.nl.