Margriet vertelt: ‘behandelingen zijn nogal eens gericht op het individu en herstellen van autonomie. Maar steeds meer therapeuten en instellingen raken ervan bewust dat een systemische kijk en aanpak veel voordelen biedt. In de jeugdzorg wordt veel systemisch gewerkt maar ook binnen de volwassenenzorg heeft de aanpak een enorme meerwaarde, denk aan verslavingszorg, ouderenzorg of de forensische zorg. Het is een valkuil om alleen in het belang van de cliënt te denken. Enerzijds omdat het systeem helpend en helend kan zijn, ook na afronding van de behandeling. Anderzijds om teleurstellingen en/of misverstanden te voorkomen. Je kunt pas spreken van een goede behandeling als iedereen er baat bij heeft.’

Margriet.png

Docente Margriet van der Schee

Eigen rol systemisch werker
Ook de manier waarop je je als hulpverlener profileert staat centraal in de module. Je leert kijken naar wat er binnen gezinnen speelt en hierin een brede blik te ontwikkelen. Je wordt een verbinder die de communicatie herstelt en openheid bevordert. Ook je eigen proces en ontwikkelingen komen ruim aan bod. Margriet: ‘Omdat je met verschillende disciplines deelneemt aan de module (jeugdzorg, ouderenzorg, forensische zorg, praktijkondersteuner huisarts etc.) leer je ook heel veel van elkaars inzichten. Daarnaast staan we ook uitgebreid stil bij ontwikkelingen, cultuur en context die het systeem beïnvloeden. Eenzaamheid, armoede, culturele achtergrond of levensovertuiging bepalen allemaal het functioneren van gezinnen. Breed kijken gaat dus verder dan alleen de gezinsdynamiek, het betreft naast maatschappelijke invloeden ook de samenwerking tussen de verschillende hulpverleners en instanties.’

Systemische kijk op de kaart zetten
Naast zelf systemisch te gaan werken biedt de module ook handvatten om deze andere manier van kijken en werken, als aanvulling op bestaande methodieken, binnen je organisatie of instelling op de kaart te zetten. ‘Dit beperkt zich niet tot het cliëntencontact’ legt Margriet uit, ‘maar het gaat ook om het functioneren binnen een instelling, hoe verloopt de communicatie onderling? Wat speelt er binnen een team? En wat heeft specifieke aandacht nodig?'

Niet alleen theorie
Alhoewel de module zeker een theoretische onderbouwing kent en verdieping hierin aangeboden wordt, kent deze ook een heel praktische kant. Margriet vertelt: ‘Zo zijn we de vorige module met een fietstocht begonnen. En spreken we onderwijl over je motivatie voor het vak, de verbondenheid met de regio & cultuur van de stad.’ Er wordt veel geoefend met rollenspelen, filmtips en een vraag en antwoord quiz. Margriet: ‘het is absoluut een dynamisch lesprogramma met veel afwisseling waarbij een actieve bijdrage van de deelnemers wordt verwacht.’

Meer informatie
Ga voor meer informatie over de module naar: Overzicht van al onze modules - RINO Zuid