KP-opleiding in consortiumverband

Vincent van Gogh en haar consortiumpartners uit diverse sectoren bieden een gespreid en geïntegreerd pakket van specialistische gezondheidszorg voor jeugdigen, volwassenen en ouderen. Het consortium is van oudsher gericht op opleiden en heeft jaarlijks een groot aantal opleidingsplaatsen voor psychologen en psychologisch specialisten, te weten de art. 3 basisopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog alsook de art. 14 specialisatie-opleidingen tot klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. Tevens wordt actief deelgenomen aan de landelijke excellentietrajecten zoals de Topklas psychologisch specialisten en zogenoemde GIOSKO-trajecten.

De specialisatie-opleiding tot klinisch psycholoog omvat een periode van vier jaar waarin cursorisch onderwijs wordt gevolgd bij Rino Zuid te Eindhoven/of bij RCSW te Nijmegen. Het praktijkgedeelte wordt vormgegeven binnen de instellingen van het CPVO. Specifiek betrokken bij de KP-opleiding zijn onder meer Vincent van Gogh, De Rooyse Wissel en STEVIG. Via geïndividualiseerde afspraken vindt ook uitwisseling plaats met andere zorginstellingen/ziekenhuizen binnen en buiten de regio.

Het praktijkdeel van de opleidingsplaatsen start in 2025 gelijktijdig met het cursorisch deel: ofwel in januari ofwel in september. Werkzaamheden bestaan uit klinisch psychologische diagnostiek, begeleiding en behandeling. Voorts verricht je in het kader van de praktijkopleiding ook patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek en bekwaam je je in management van professionals via specifieke managementopdrachten. Als praktijkopleider fungeert mevrouw drs. Marjan van Leusden.

De opleidingsroute
Binnen het consortium zijn opleidingsroutes vastgelegd. Je gaat binnen de opleidingsperiode op verschillende werkplekken praktijkervaring opdoen en maakt daarbij steeds deel uit van een multidisciplinair team. Je hebt onderzoeks- en behandelcontacten met patiënten die een klinische en/of ambulante en/of deeltijdbehandeling volgen. Gestreefd wordt naar een evenredige verdeling van klinische en ambulante setting. Per GIOS kunnen de accenten verschillen om zo een gepersonaliseerd opleidingstraject in te richten gebruik makend van alle mogelijke opleidingsplaatsen binnen het consortium en van de faciliteiten van de TOPGGz-erkende afdelingen.
Alle ‘verhuisbewegingen’ die je gedurende jouw opleiding maakt zullen door VvG samen met de consortiumpartners worden georganiseerd.

Profiel

Bestuur en opleiders hechten sterk aan het scientist-practitioner model en stimuleren daarom jonge, ambitieuze en wetenschappelijk actieve gz-psychologen met een sterke klinische interesse tot het behalen van specialistische klinische registraties. Het strekt daarom tot aanbeveling indien je eerder hebt gepubliceerd en/of ervaring hebt met het opzetten en uitvoeren van klinisch-wetenschappelijk onderzoek. Gepromoveerde gz-psychologen worden eveneens van harte aangemoedigd om te reflecteren op deze vacature.

Je bent uiteraard ingeschreven in het BIG register als gezondheidszorgpsycholoog en hebt een sterk aantoonbare motivatie voor deze klinische specialisatie KP.

Salaris en dienstverband

  • Wij bieden je een fulltime dienstverband van 36 uur in een uitdagende werkomgeving.
  • De aanstelling is voor de duur van de opleiding. GIOS functie is ingedeeld in FWG 65 (conform CAO GGz). Inschaling aan de hand van opleiding en relevante werkervaring.
  • GIOS ontvangen 100% vergoeding van de opleidingskosten en 100% vergoeding van de opleidingstijd.

Solliciteren en procedure
De werving- en selectieprocedure voor KP-opleidelingen wordt uitgevoerd onder supervisie van de praktijkopleider KP CPVO tezamen met de werkbegeleiders van de consortiumpartners.

Belangstelling voor één van de opleidingsplaatsen kun je tot uiterlijk maandag 17 juni 2024 kenbaar maken met motivatiebrief en curriculum vitae (voorzien van een recente foto) aan: Vincent van Gogh Opleidingssecretariaat, t.a.v. Henriëtte Reijnen, Postbus 5, 5800 AA Venray (e-mail: henriettereijnen@vigogroep.nl; telefoon: 0478-527339).

Zo mogelijk wordt 1 van de opleidingsplaatsen ingevuld door een KP KJ plaats. Als je hier belangstelling voor hebt, dit graag specifiek vermelden en motiveren in je sollicitatie.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 4 juli 2024 door een selectiecommissie bestaande uit o.m. de praktijkopleider, plaatsvervangend praktijkopleider, consortiumpartner en een ouderejaars GIOS. De procedure wordt besloten met een voordracht aan de opleidingsinstelling.

Meer informatie?

Bij vragen over deze vacature kun je contact opnemen met praktijkopleider Marjan van Leusden, klinisch psycholoog/praktijkopleider KP (marjanvanleusden@vigogroep.nl).

Op donderdag 16 mei 2024 van 13.00 tot 14.00 uur wordt er voor belangstellenden een digitale informatiebijeenkomst georganiseerd. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan plaatsvinden via henriettereijnen@vigogroep.nl, je ontvangt dan een persoonlijke deelnamelink.