Werkbegeleider

Home > Over RINO Zuid > RINO Zuid DNA > Werkbegeleider

Werk begeleider

De werkbegeleider is een coach en rolmodel voor de opleideling en draagt zorg voor zijn/haar vorming als professional. Daarnaast ziet de werkbegeleider erop toe dat de patiënten die worden begeleid door de opleideling verantwoorde zorg krijgen.