Werkbegeleider

Home > Over RINO Zuid > RINO Zuid DNA > Werkbegeleider

Werk begeleider

De werkbegeleider is een coach en rolmodel voor de opleideling en draagt zorg voor zijn/haar vorming als professional. Daarnaast ziet de werkbegeleider erop toe dat de patiënten die worden begeleid door de opleideling verantwoorde zorg krijgen.

Ben of ken je een werkbegeleider die graag een bijdrage wil leveren aan deze pagina? Laat het ons weten op communicatie@rinozuid.nl.