vLOGO

vLogo

In dit landelijk overleg van de opleidingsinstellingen zijn de zeven stichtingen verenigd die verantwoordelijk zijn voor de postacademische opleidingen die leiden tot registratie in het BIG register gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. Deze stichtingen zijn, ieder voor zich, een regionaal samenwerkingsverband tussen een of meerdere universiteiten en zorginstellingen in de geestelijke gezondheidszorg. De betreffende opleidingen zijn toegankelijk voor o.a. psychologen en orthopedagogen.

Peter Muris, bestuurslid vLOGO

Peter Muris, hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie aan de Universiteit Maastricht, is namens RINO Zuid bestuurslid bij vLOGO. ‘Naast het hoogleraarschap en mijn bestuurstaken werk ik één dag in de week als gedragstherapeut bij Youz, onderdeel van de Parnassia groep. Youz helpt kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die klachten of ernstigere psychische of verslavingsproblemen hebben. Dit lijntje met de praktijk vind ik essentieel, zo kan ik vragen die leven in het veld betrekken in mijn onderzoek.’

Op 27 maart 2014 is de Vereniging LOGO (vLOGO) opgericht. In dit landelijk overleg van de opleidingsinstellingen zijn zeven stichtingen verenigd die verantwoordelijk zijn voor de postacademische opleidingen die leiden tot registratie in het BIG register voor gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en orthopedagoog generalist.

Peter: ‘Ik ben sinds kort bestuurslid bij vLOGO en merk dat het lastig is om samen één stem te vinden omdat de visies op de BIG-erkende beroepen en hoe de opleidingen moeten worden vormgegeven van de deelnemende opleidingsinstellingen onderling nogal verschillen. Ik verwacht dat recentelijk onderzoek door een extern bureau naar de positie van vLOGO ons hierbij enorm gaat helpen. Uit het onderzoek kwam vooral naar voren dat we ons niet op details moeten richten maar een orgaan moeten worden voor grotere thema’s, zoals APV (Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen) wat nu speelt. Het lijkt me mooi om daar samen aan te bouwen en één stem te vinden. Zo zou ik het in de toekomst graag hebben over de mogelijkheid om modules binnen een opleiding over te slaan voor reeds verworven competenties door opleidelingen.

Meer informatie over vLOGO vind je op: vLOGO | Vereniging Landelijk Overleg Geestelijke gezondheidzorg Opleidingsinstellingen