Voor professionals, patiënten en naasten geven de standaarden inzicht in wat zij van een behandelings- en zorgtraject kunnen en mogen verwachten. Vanaf het voorjaar 2018 gelden de standaarden voor alle professionals in de ggz. Zij zijn de opvolger van de multidisciplinaire richtlijnen. Alle zorgstandaarden zijn te vinden op: http://www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl