Maar er gloort ook hoop aan de horizon. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat ouderen evenveel profiteren van psychotherapie vergeleken met jongere volwassenen, maar dat op onderdelen de behandeling aangepast dient te worden op de leef- en belevingswereld van ouderen. Ook krijgt onderzoek naar mediatietherapie gericht op persoonlijkheidsstoornissen steeds meer aandacht en staan farmacotherapie evenals polyfarmacie op de wetenschappelijke agenda.

Dit neemt niet weg dat de klinische praktijk nog steeds weerbarstig is. Hoe herken ik persoonlijkheidspathologie wanneer er sprake is van ernstige multi-morbiditeit van cognitieve, psychische en somatische stoornissen? Hoe nu gestandaardiseerd persoonlijkheidsstoornissen in kaart te brengen? Wat zijn gerichte behandelcriteria voor persoonlijkheidsveranderende, klachtgerichte of steunendstructurerende behandelvormen? Welke vorm van mediatietherapie sluit goed aan op deze doelgroep? Op deze vragen wordt mede aan de hand van casuïstiek uitvoerig ingegaan.

U verlaat deze nascholing met kennis over het ontstaan en in stand houden van persoonlijkheidsstoornissen, de laatste wetenschappelijke stand en praktische ‘tools’ ten aanzien van de diagnostiek, (indicatiestelling van) behandeling en bejegening van ouderen met persoonlijkheidsstoornissen.

Flyer De zorg voor ouderen met persoonlijkheidsstoornissen (PDF).

Kijk voor meer informatie & aanmelden op www.scem.nl.